Kreator świata

Drzewo jest symbolem życia i osią świata. Przedstawia istotę ludzką, której głowa jest zanurzona w ziemi a nogi skierowane ku niebu. Drzewo symbolizuje egzystencję ludzką, poprzez swój nieustanny wzrost  i wydawanie owoców. Drzewa owocowe pokazują nam jak wygląda cały...