Co to jest Sąd Ostateczny?

Co to jest Sąd Ostateczny?

Wyjaśnienie tego kontrowersyjnego tematu znalazłam w książce Kurs Cudów. Powtórne Przyjście Chrystusa przynosi Synowi Boga ten dar: usłyszenie Głosu przemawiającego w imieniu Boga, który ogłasza, że to, co jest fałszywe, jest fałszywe, a to, co jest prawdziwe, nigdy...