Transformacja w stylu motyla

Cokolwiek istnieje przechodzi swoistą dla siebie przemianę, od narodzin do śmierci lub zniszczenia w przypadku przedmiotów. Okres pośredni jest transformacją i wzrostem oraz umieraniem w końcowej fazie. Motyl jest dobrym wzorcem przekształcania formy od jaja, poprzez...