Uzależnienia

Uzależnienia

Na pierwsze miejsce wysuwa się obecnie uzależnienie od komórki, komputera, TV, a na plan dalszy schodzi alkohol, narkotyki czy pracoholizm. Żyjemy w świecie pośpiechu i sztucznej stymulacji narzucaną nam przez Sztuczną Inteligencję. Alkohol i narkotyki są...

Upokarzanie

Gdy w człowieku wzrasta pycha, wówczas przychodzi czas na jej zrównoważenie. Często przejawia się to jako upokarzanie przez innych lub samoupokarzanie. Wytworzony ból przynosi równowagę w ciałach subtelnych człowieka i doprowadza do zdrowia fizycznego i psychicznego....