Pola świadomości

Pola świadomości

  Największym skarbem człowieka jest nie mózg, ale jego świadomość, zawarta we wszystkich komórkach ciała. Mózgi mają wszystkie zwierzęta, łącznie z człowiekiem, ale one nie świadczą o świadomości. Mózg, to narzędzie do uczenia się i kotwiczenia programów,...