Fazy rozpoznawania świata iluzji

Postrzeganie tego świata przez oczy ciała, tworzą iluzję rzeczywistości. Świat prawdziwy jest poza zasłoną iluzji, poza murami przysłaniającymi prawdę. Iluzja, to oddzielenie wszystkich i wszystkiego od Źródła stwarzania. Rzeczy zdają się istnieć samodzielnie. Mają...