Czas miłości

Czas miłości

Każda historia buduje czas liniowy oparty na przeszłości, na strachu i lęku. W ten sposób tworzy się ego, które żyje w czasie przeszłym lub przyszłym. Ego nie zna czasu miłości czyli „tu i teraz”. Ile potrzebujesz czasu aby wyjść z szaleństwa ego a wejść...

Fanatyzm i umiarkowanie

Fanatyzm i umiarkowanie Według definicji słownikowej, fanatyzm to: nieustępliwa wiara w słuszność jakiejś sprawy, idei, doktryny, połączona z nietolerancją i ostrym zwalczaniem odmiennych poglądów. Z łacińskiego fanaticus – zagorzały, szalony. Z taką definicją trudno...