Świat pozorów

  Rzeczywisty świat jest głęboko schowany pod pozorami i dla ludzi trzeciego wymiaru wręcz niewidoczny. To, co postrzegamy jest światem iluzji, gdzie wszyscy i wszystko przyjmuje pewną  określoną rolę. Jest to świat pozorów, gdzie każdy odgrywa wyznaczoną rolę...