Władza

Nie może być władzy bez niewolników, którzy są  poddanymi. Władca ( pan) i niewolnik są ze sobą nierozłącznie związani. Stanowią jedną całość, po przeciwnych biegunach. Z chwilą utworzenia na ziemi władców, skończyła się wolność człowieka pierwotnego. Najpierw władza...