Poliamoria

Poliamoria

  To Wspólnota Wolnych Ludzi, gdzie obowiązuje równość płci, samostanowienie, wolny wybór dla wszystkich, nawet dla dzieci, wzajemne zaufanie, równość i szacunek pomiędzy partnerami, oraz uznawanie miłości, jako wartości samej w sobie. To nowy wzorzec...