Światło i ciemność, to dwa bieguny tej samej rzeczywistości. Zazwyczaj szukamy światła, a boimy się zajrzeć w ciemność. To dziwne, że zakochane pary lubią przebywać ze sobą w ciemności nocy, czy w przyćmionym świetle. Ciemność ukrywa wiele tajemnic, które przyniesione do światła, wzmacniają i poszerzają świadomość.

Gdyby zawsze był dzień, człowiek by tego nie wytrzymał. Ciało nie zaznałoby odpoczynku w nocnym śnie. Podobnie jest z nocą. Ciągła noc bez światła, może być koszmarem. Potrzebujemy zmienności. W niej uczymy się Praw Natury. Poznajemy jeden i drugi biegun tego samego aspektu. Światło i ciemność ma nam służyć.

Wypierając się ciemności, przyciągamy ją. Wypierając się światła, przyciągamy je siłą. Poruszamy się wówczas po linii prostej, dwóch przeciwstawnych biegunów. W świetle wszystko jest widoczne. Nie ma wiele do odkrycia i schowania. Natomiast ciemność kryje w sobie nieznane i niewidzialne.

Stąd potrzeba jest czasem zajrzeć w ciemność, aby odkryć smak tajemnicy. Miłość, która kojarzy się z nocą, ma w sobie wiele do odkrycia. To głębia przeżyć dwojga ludzi, których doświadczenia można porównać do wody w głębokiej studni. Studnia głębinowa jest połączona ze wszystkimi ciekami podziemnymi. Miłość, to studnia bez dna, gdzie można odkrywać coraz większe i głębsze pokłady doznań w ciałach.

Medytacja przebiega w ciemności i odkrywa największe tajemnice ludzkiego umysłu. Hipnoza też przebiega w ciemności i ukazuje wiele nieznanych tajemnic danemu człowiekowi, choć zawiera je w sobie. Ciemność jest biegunem odkrywania światła. Ciemna noc duszy u świętych, była wejściem w światło duszy.

Ciemne siły i moce są po to, aby popychać świat do przodu. Inaczej ludzkość zatrzymała by się w uśpieniu dobrobytu. Każdy człowiek doświadcza w swoim życiu różnych okresów. One przemieniają się raz w światło, a potem w ciemność i odwrotnie. To wahadła, które sterują życiem, aby nie zatrzymywać się w rozwoju. Jednolitość jest takim zatrzymaniem wahadła. Uszkodzeniem zegara wybijającego czas.

Boimy się ciemności nocy, gdyż mamy wgrane programy strachu przed nieznanym. Rzadko kto chce świadomie zajrzeć do ciemnej strony swojej mocy. To ona daje wiele wglądów w świat wokół nas. Otwiera nowe horyzonty i podnosi świadomość człowieka.

Strach przed ciemnością jest strachem przed miłością. Manipulacja ludzkim gatunkiem, polega na tym, aby zatrzymać ten ruch miłości i poznawania siebie. W każdej ciemności jest iskierka światła, która wskazuje kierunek ruchu. Prowadzi do jasnej strony mocy.

Kiedy człowiek odkryje te tajemnice, wówczas zapragnie bawić się tym, jak znalezionym w ziemi skarbem. Zabawa polega na doświadczaniu obu stron mocy jednocześnie. To wychodzenie z przerabiania Praw Natury.

Bardzo ważne jest aby zrozumieć biegun cienia i światła. Największe traumy dają po ich odkryciu, najwięcej światła i odwrotnie. W świetle ukryte jest wiele niecnych czynów. Pod pozorami religii, mordowało się wiele niewinnych ludzi.

Zabawa jest akceptacją wszystkiego co jest, bez osądów, bez oceny i wyroków. Jesteśmy wszyscy dziećmi wszechświata i przyszliśmy doświadczać na ziemi różnorodności, aby zakończyć na jedności. Jedność to zabawa biegunami, które się rozumie i chce świadomie doświadczać. Dzień i noc, to dwie przemieniające się rytmicznie, energie kosmiczne. Zetknięcie granic nocy i dnia, to kosmiczny orgazm wszechświata. Stąd wschód i zachód słońca, daje najwięcej energii do wchłonięcia.

Lubimy te chwile obserwować, podziwiać i przeżywać. To miłość wszechświata w której bierzemy udział świadomie lub nie. Agnihotra wykorzystuje te momenty, do przechwytywania mocy wydzielającej się komicznej energii. Pali się agnihotrę ściśle według czasu wschodu i zachodu słońca, na danym terenie.

W ten sposób otwierają się kanały z kosmosem, które dostarczają wiele energii na ziemię. Gdy zaakceptujemy ciemność, to łatwiej nam będzie się poruszać w jasności. Odkrywane tajemnice są impulsem do kosmicznej zabawy i korzystania z życia w całej pełni.

Wystarczy rozpoznać ciemność nocy i wejść w jej tajemny świat, aby żyć bez lęku. Strach czy lęk – rodzi stres, który jest przyczyną wielu chorób. Bez stresu życie płynie w naturalny i spokojny sposób. Człowiek boi się tajemnic zakrytych w ciemności.

Gdy człowiek porzuci strach, będzie żył szczęśliwie, znając wszystkie skrywane tajemnice, sekrety. Tak z ciemności nocy rodzi się radość w świetle dnia. Czarna pantera nie jest już groźna, gdy się ją pokocha. Podobnie jak ciemność ukrywająca światło miłości, tak czarna pantera może być wielkim odkryciem.