Reinkarnuje się tylko dusza w coraz to innym ciele, aby doświadczać nowych wrażeń. Ciało się nie inkarnuje, gdyż rozkłada się po śmierci w grobie. Dlatego ważne jest aby poznać plan duszy na dane wcielenie. Przerobić go, czyli zrozumieć idee dotyczącą wiedzy zdobytej przez dane doświadczenie. Kiedy przepracuje się plan duszy łącznie z lekcjami karmicznymi i karmą osobistą, wówczas można dokonać wglądu w program, który został przerobiony i wyciągnąć wnioski.

Zrozumienie jest podstawą podwyższenia świadomości i wówczas można przejść na inny plan, konsultując to z własną duszą. Połączenie z duszą jest niezwykle istotne dla każdego człowieka. Są osoby, których dusza oddaliła się od ciała i tracą wówczas ochronę i wsparcie. Taki człowiek jest jak zombie, bez świadomości. Kiedy zwróci się do odpowiedniego terapeuty po pomoc, wówczas może on przywrócić łączność z duszą, poprzez oczyszczenie wzorców z przeszłości.

Dusza będąc w ciele, która ma bardzo dużo wzorców pokoleniowych nie uzdrowionych, czuje się jak w więzieniu, dlatego ucieka. Jest to dla niej gęsta atmosfera, nie do zniesienia. Osoby, które nie pracują nad oczyszczaniem przeszłości, obecnie mają bardzo duże problemy rodzinne, ze zdrowiem i psychiką a często z osobowością.

Dopóki nie nawiążesz kontaktu ze swoją duszą i nie oczyścisz zatwardziałych przekonań w swojej podświadomości, dopóty dusza będzie oddalona od ciała. Obecnie schodzą coraz wyższe energie z kosmosu, które wypychają na powierzchnię myślo – emocje, aby zostały rozpoznane i uwolnione. Ten proces jest bolesny dla ludzi, którzy ignorują zachodzące zmiany w kosmosie.

Przebudzenie ludzkości stało się faktem, gdyż dusze chcą mieszkać w świetlistych ciałach, a nie w skorupach ignorancji. Terapia duszy polega na tym, aby rozpoznać ten problem, który ogranicza radość pobytu duszy w obecnym wcieleniu. Spróbujmy odpowiedzieć na głos wołającej duszy, aby wyprostować jej ścieżki.

Pracuję z klientami w tym temacie i widzę jak bardzo dusze pragną pojednać się z ciałem i żyć w zgodzie w czystej przestrzeni. Każdy z nas ma indywidualną ścieżkę życia i osobisty plan rozwoju duszy, który warto poznać. Jest wiele technik diagnostycznych, aby rozpoznać plan duszy na obecne wcielenie. Sama stosuję kilka, aby dokładnie to odczytać.

Zachęcam gotowych podjąć to wyzwanie na terapię duszy, poprzez oczyszczanie kodów przeszłości, przekonań oraz wzorców rodowych. Najpierw sprawdzam stan energetyczny i duchowy klienta. Jeśli są obce duchy czy byty, to odprowadzam na właściwe miejsce, a potem robimy sesję uwalniania. Bez wstępnego oczyszczenia duchowego nie ma możliwości na dalszą pracę.
Zadzwoń; tel: 698179061