Ludzkość została wycofana na poziom lęku i strachu ( 100 w skali mapy świadomości). Opuściła poziom 200 –„odwaga” aby stoczyć się niżej. Ta powszechna manipulacja społeczeństwem jest wygodna dla gadów, którzy nami rządzą, przez NWO zza kurtyny widzialnego świata.

To przykre jak człowiek łatwo traci swoją pozycję aby poddać się strachowi, który jest iluzją i niszczy sam siebie. Tylko iluzją można manipulować, natomiast PRAWDĄ nie, gdyż ona jest stała nie zmienna. Poprzez mentalne spojrzenie na tę grę i zaufanie do siebie i swojej wewnętrznej Mocy, możemy jedynie w ten sposób odzyskać siebie, jako rozumnego człowieka.

Upadek w ciemność iluzji został zaplanowany przez niszczące siły materii, gdzie światło zostało zamienione na ciemność. Stąd wiele osób dało się nabrać na dobra materialne, które go ograniczają, obciążają i bardzo niszczą. Aby powrócić, należy pozbyć się ciemności czyli strachu ale też nadmiaru posiadania niepotrzebnych przedmiotów materialnych. Widać jak trudno ludziom bogatym; lekarzom; rządowi zrozumieć prawdę. Nie mają światła świadomości i żyją w ciągłym kłamstwie!

Któż z nich zechce swój nadmiar rozdać biedniejszym, jak powiedział Jezus do bogacza: Ewangelia Marka: (21) A Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział mu: – Jednego ci brak: Idź, sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem pójdź ze Mną. (22) On zaś spuścił oczy na te słowa i odszedł smutny, bo posiadał wielkie bogactwa. (23) A Jezus spojrzawszy wokół mówi swoim uczniom: – Jakże trudno bogatym wejść do królestwa Bożego!

Jezus wiedział co mówi. Watykan, kościół i rządy mają największe bogactwa świata. Gdzie ludzi prowadzą? Zadaj sobie pytanie, jeśli jeszcze myślisz! Nie możesz korzystać ze swojej Mocy będąc w lęku. Służysz bogom ciemności czyli gadom, które nie mają żadnej empatii ani uczuć, jedynie mają umysł koncepcyjny. Posługiwanie się umysłem a nie sercem, powoduje spadanie w dół w świat materii czyli ciemności i strachu.

Mając do wyboru jasną świadomość i ciemny, zalękniony umysł, możesz wybrać co jest Ci bliższe. Po zaufaniu do siebie dajesz do wszechświata intencję, którą pragniesz spełnić. Przebaczenie na drodze do realizacji jest konieczne, aby wizja przyszłości mogła mieć czystą przestrzeń. Zrozumienie całości tego procesu oraz Praw Natury i matrixa sprawi, że rozsądek cię poprowadzi właściwą droga miłości.

Objawienie jest wglądem w przestrzeń życia i właściwy wybór zgodny z drogą serca. Poprzez własną twórczość opartą na uczuciach i abstrakcyjnym widzeniu świata, jesteś w stanie zrozumieć cel swojego istnienia. Gdy radość zagości i pogoda ducha, które jest domeną jedności przeciwieństw, to ujrzysz świat miłości, zjednoczony w świetle.

Zmiany transformacyjne zachodzące na ziemi, są wstępem do odpuszczenia lęku i niskich wibracji, niszczących wszystko po drodze. Świat może się odrodzić lub zostać całkowicie zniszczony, gdy poniesie cię umysł ego. EGO – to sztuczny twór podobny maszynie, który jest zarządzany i daje się łatwo sterować, jak komputer. Maszyny są zimne, nieczułe, bez uczuć i empatii.

Twórczość ego pochodzi tylko z umysłu i jest równie zimna, nielogiczna, bez głębi uczuć. Łatwo to rozpoznać, gdy świadomość jest bardziej rozwinięta. Widzimy obecnie rządy państw, policję i sądownictwo, które jest wyrachowane, zimne, bez możliwości porozumienia. Maszyny nie są w stanie się porozumieć! Tylko istota rozumna zwana dumnie człowiekiem może się komunikować ze wszystkim. Komunikuje się tylko światło a ciemność nie!

Ludzie maszyny za kasę sprzedali swoją Duszę ( światło w sobie) i uwierzyli w obcą siłę, która nimi manipuluje. Powrót do siebie tych ludzi, będzie bardzo trudny i długi oraz bolesny. Zbiorą owoce swych czynów znęcania się nad społeczeństwem, przemocą nad słabszymi i dziećmi. Prawa Natury są bezwzględnie wykonywalne, jako skutek przyczyny i sprawiedliwe. Żal, który ich będzie niszczył, jest poniżej strachu. Pozbycie się Duszy jest automatyczne z podłączeniem się do lucyfera, boga ciemności.

Warto być dobrym i czułym człowiekiem, aby wznosić się wyżej, niż być maszyną i spadać w dół. To mowa ukryta świadomości, która jest w każdym człowieku, roślinie czy zwierzęciu. Przedmioty też mają świadomość ale bardzo niską. Gady się nie zmieniają, bo nie wyciągają wniosków ze swego życia, gdyż brak im pamięci. Nie uczą się , gdyż ego nie znosi wiedzy i mądrości. Gad jest sterowany mózgiem gadzim i oprogramowaniem podświadomym, łatwym do podłączenia obcych programów.

Im szybciej oczyścimy swój gadzi mózg i pozbędziemy się ich kodów, tym szybciej wyjdziemy z chaosu, który opanował cały świat. To sprzątanie ziemi z błędnych wzorców i porządkowanie na nowo świata. Oby jak najszybciej ten proces zaistniał, potrzebna jest większa samoświadomość jednostek ludzkich, by istoty gadzie pozbawić rządów. To droga wzrostu i transformacji z niskich wibracji niszczących, do wysokich budujących szczęśliwe życie.

Zapraszam do uwolnienia gadzich programów z podświadomości aby stać się rozsądnym człowiekiem. Kontakt przez stronę lub F.B.