Każdy mężczyzna czeka na uśmiech kobiety, aby połączyć się we wspólnej duchowej radości. Nawet wymyślono Dzień Kobiet, aby choć raz w roku otrzymać ten rozbrajający uśmiech, za kwiatka. Ten przekupny dzień, stał się zaczynem innych dni, kiedy mężczyzna stara się o uśmiech swojej kobiety.

Dlaczego uśmiech jest taki ważny?
W nim kryje się tajemnica stwarzania. To zaproszenie do bliskości, do radości i odkrywania wielkiej mocy, wypełniania życia dostatkiem. Utraciliśmy tę łączność z żeńską energią aby służyć tyranicznym ustrojom na ziemi, a nie właściwemu Bogu.

Patriarchat polegał na absolutnej władzy w męską moc. Kobiety przez wiele wieków były pozbawione swej mocy i dlatego toczyły się wojny, konflikty siejące nienawiść między ludźmi. Męska energia jest wojownicza i agresywna, dlatego potrzebuje dopełnienia kobiecą delikatnością.

Rozłączenie męskiej i żeńskiej energii w hologramie ziemskim, daje brak łączności w mózgu istoty. Lewa i prawa półkula nie pracują w zgodności. Każdy człowiek pozbawiony tej jedności, nie jest w stanie podwyższać swoją świadomość. To celowe działanie, mające na celu odcięcie ludzi od ich Duszy Rodu, a tym samym od Stwórcy.

Ustalono inne rządy na ziemi, które mają na celu dać wyłączną władzę mężczyźnie. W ten sposób ludzkość została zmanipulowana i podłączona pod obce rządy bogów, którym służy do dziś. Oczywiście większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Jest pewna, że idzie we właściwym kierunku.

Zerwanie łączności z Duszą Rodu, jest tym samym, co odłączenie od Stwórcy życia. Aby naprawić błąd, od 1982 roku Gospodarzem Ziemi jest kobieta Mona Lisa, której uśmiech rozbraja wszystkie umysły świata. To ona uczy tajemnej sztuki uśmiechu, aby wznowić połączenie między kobietą i mężczyzną.

Ten wzorzec przekazuje na Ziemię, celem naśladowania. Tak jak ona zachęca kobiety, matki, żony i córki, aby jak najwięcej uśmiechały się ukrywając przy tym tajemnicę wewnętrznej miękkości. Ten aspekt pierwszego zetknięcia się z męską energią, ma na celu wzniecić uśmiech na posępnych, męskich twarzach. Ten uśmiech to energia radości, która swym ciepłem napełnia ciało.

Widzę mężczyzn, którzy zerwali kontakt ze swoją żeńską energią w sobie, czyli odrzucili prawą półkulę i są bardzo nieszczęśliwi w życiu. Nie mają pracy ani pieniędzy, gdyż nadmiarem swojej męskiej energii spalili żeńskość. Męska energia to hologram słońca na ziemi, który może ogrzać ale w nadmiarze spala.

To ogień pożądania wszystkiego co jest w zasięgu ręki. Wieczne nienasycenie prowadzi do niezadowolenia. Podobnie jak ogień rozprzestrzenia się z wiatrem i pali wszystko po drodze, zostawiając za sobą popiół, tak pali mężczyzna swoje życie, bez kobiety.

Samotny mężczyzna nie jest w stanie niczego osiągnąć, gdyż nic z siebie nie urodzi. Tak jak słońce zapładnia ziemię, ale nie wydaje żadnego życia. Płodność pochodzi tylko z kobiety.

Dlatego mężczyźni bądźcie mili dla kobiet nie tylko „8 marca” ale w każdym innym dniu. Otrzymacie bogactwo, które będzie was cieszyć. Ono może wzrastać każdego dnia i zaprowadzi poprzez Duszę Rodu do Stwórcy, do Jedności.

Dzisiejszy Dzień Kobiet, jest ziarenkiem zasianym z miłością, wczesną wiosną aby rozmnożyć marzenia ludzi. To ziarenko trzeba pielęgnować aby nie uschło, a wzrastało w siłę i wydało owoc stokrotny.

Uśmiech kobiety jest glebą na której zasiano ziarenko, prowadzące do dobrobytu i oświecenia umysłu. Mężczyźni starajcie się o uśmiech swojej kobiety aby żyć ze sobą w zgodzie. Niech Dzień Kobiet promieniuje na każdy inny dzień roku, by wzrastała radość na świecie, zamiast wojen.