Gdy człowiek traci swoją godność, którą dał nam Stwórca, wówczas spada poniżej zwierząt. Świat obecnie się weryfikuje aby każdy mógł zobaczyć gdzie przynależy. Strach pochodzi z braku miłości i odejścia od boskich wartości. Obecnie jest moc strachu na przestrzeni, że wywołuje to zimno, gdyż emocja strachu jest związana z zimnem. Nie da się tego ukryć.

Warzywa nie wzrastają, kwiaty słabo kwitną, ziół nie można zebrać bo ciągle pada. Ludzki strach przygniata przyrodę aby nie wzrastała. Wszystko się rodzi z miłości, a umiera ze strachu. Ludzkość sama siebie niszczy, gdyż jest edukowana przez strach z TV ścieku głównego nurtu. Gdy człowiekowi brakuje wiedzy, to wierzy każdemu co mu kto powie. Jest posłusznym niewolnikiem systemu kontroli.

W biblii jest napisane, że „ żaden niewolnik nie może wejść do Królestwa Niebieskiego”. Najwięcej strachu generują religie, które podłączają światło nieświadomych istot pod egregory ciemnych mocy. Światło, to świadomość wszystkiego bez żadnych ograniczeń. Do tego niezbędna jest wiedza naukowa aby poszerzyć światło w sobie.

Każdy człowiek posiada cechy energii żeńskiej i męskiej w różnych proporcjach w zależności od płci. To energia decyduje na ile jesteśmy sobą. Ona porusza emocje, które dają nam impuls do działania lub zastoju. Warto poznać energie światła i cienia w sobie, poprzez emocje aby dokonać korekty w zachowaniu, jeśli jest konieczna.

Bieguny światła energii męskiej i żeńskiej według Sylwii Sikorskiej i Honoraty Lubiszewskiej

Energia męska w równowadze: to dawanie i wszechmądrość oraz silne i logiczne dowody.
Inteligencja, moc, wsparcie, energia do życia, fizyczność, pewność siebie, koncentracja, aktywność, niezależność, działanie, wola, decyzyjność, logika, odwaga, ugruntowanie, analiza, kontakt z emocjami przez rozumienie ich, łatwość i zdrowy przejaw miłości.
Energia żeńska w równowadze: to branie i wszechmiłość oraz głęboko przeżywane emocje.
Intuicja, kreatywność, twórczość, otwartość, czułość, cierpliwość, współczucie, otwartość na emocje, kontakt z czuciem emocji, uzdrawianie i zdrowie, powiązanie z naturą, sensualność, obfitość, bogactwo i harmonia. Piękno.

                                                 Bieguny cienia

Energia męska:

Poczucie zagrożenia, barbarzyństwo, arogancja, egoizm, narcyzm, odłączenie od emocji i ich nierozumienie, upór, nieustępliwość, nadmierny wysiłek, destrukcyjność, sabotaż, osaczanie, wywoływanie poczucia winy, agresja, manipulacja mentalna.

Energia żeńska:

Nadmierna wrażliwość, niezdrowa empatia, uzależnienia, zależności, uwikłanie, bycie w potrzebie, oddawanie siebie innym, niepewność, manipulacja emocjonalna, przygnębienie, zwątpienie, niska samoocena, wstyd i poczucie winy.
Gdy te dwa pierwiastki są w równowadze – to jesteśmy w harmonii z naturalnymi rytmami życia i płyniemy z nurtem energii / flow /. Jesteśmy w przepływie.
Gdy są w nierównowadze to mamy poczucie samotności, płynięcie pod prąd, walka o przetrwanie i wyszarpywanie wszystkiego siłą.
Wgląd w te dwa pierwiastki daje rozpoznanie siebie i może odwrócić bieg wydarzeń. Zweryfikuj te pierwiastki w sobie. Zakreśl, których jest za dużo a których za mało.
Godność to zgoda na światło, które pochodzi od Boga Stwórcy i stwarza wszelkie życie. Brak godności to energia lęku – niszcząca życie swoje i innych.
Bądźmy w pozytywnych energiach i emocjach takich jak właściwe wybory:
POZYTYWNY WYBÓR:
Akceptacja, miłość, rozkosz, ambicja, nadzieja, satysfakcja, ciekawość, oczekiwanie, skromność, cierpliwość, odwaga, spokój, dobroczynność, pasja, szacunek, dobroć, pewność, szczęście, ekscytacja.
Podziw , szlachetność, empatia, pokora, euforia, pokój, wdzięczność, przebaczenie, komfort, przyjaźń, łagodność, rozsądek.