Alchemia to dążenie do doskonałego zjednoczenia wszystkiego w jedność. Jest to proces wielkiej przemiany na poziomie kwantowym. Końcowym wynikiem ma być otrzymanie takiej substancji, która porównywalna jest ze świecącym złotem o najwyższej wartości. To proces transformowania czegoś zwykłego w coś niezwykłego.
Jak alchemia przebiega w ciele człowieka?
Całe ciało musi być przemienione z ciemnego w jasne. „ I wnikliwi będą jaśnieć jak blask przestworza, a ci, którzy prowadzą wielu do prawości, jak gwiazdy – po czas niezmierzony, na zawsze” – Księga Daniela 12.3 Są to słowa pisma na czasy ostateczne, kiedy wszyscy musimy podjąć decyzję, po której stronie stanąć. Czy iść do światła czy pozostać w ciemności? Ten wybór już się dokonuje i będzie coraz bardziej widoczny.
Człowiek posiada ciało świetliste, które świeci jak gwiazdy. Aby przebywać w nim, konieczne jest oczyszczenie grubego, ciemnego ciała fizycznego, w którym obecnie przebywamy. Nie poprzez śmierć, gdyż ona niczego nie rozwiązuje, lecz poprzez transformację.
Alchemię w człowieku nazywano przemianą osobowości, transformacją a ostatecznym jej celem – zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem. Jest to proces stopniowej przemiany naszych ciał energetycznych. Jezus 2 tys. lat temu zademonstrował tę przemianę w sposób skrócony, niemal natychmiastowy na swoim własnym ciele. My nie musimy powtarzać tego dosłownie, lecz w sposób spowolniony.
Wszystkie pomyślnie zakończone alchemie, muszą mieć trzy elementy:
– substancję do przetransformowania
– pojemnik do przeprowadzenia alchemicznej reakcji
– energię
Pojemnikiem wewnętrznej alchemii jest sama nasza świadomość. Substancją jest ciało eteryczne, sobowtór ciała fizycznego. Energię możemy pobierać z różnych źródeł:
– przez głębokie oddychanie wpływa prana zawarta w powietrzu
– przez skupianie uwagi na Słońcu, można wzmocnić energię splotu słonecznego trzeciej
czakry
– przez antyneutrino zawarte w każdym atomie pierwiastka chemicznego naszego ciała, kiedy
wpływa wzmożona energia światła
– i na wiele innych sposobów.
Alchemia w człowieku, to proces budowania coraz subtelniejszych ciał energetycznych. Sztuką wewnętrznej alchemii jest, aby utrzymać wszystkie trzy elementy: substancję, energię i pojemnik – razem wystarczająco długo, aby zaszła reakcja chemiczna. To świat kwantowy a nie fizyczny bierze w tym udział. Miejscem spotkania świata fizycznego i kwantowego jest nasz umysł. W świecie fizycznym światło przybiera formę cząstek (fotonów i fononów) lub może przybierać formę fal. Pod wpływem obserwacji fala załamuje się.
W świecie kwantowym nie ma obiektywnego obserwatora, ponieważ intencja eksperymentatora wpływa na rezultat. Żyjemy jednocześnie w dwóch rzeczywistościach. Jeden świat, to ten, który widzimy i znamy a drugi to świat kwantowy. Jeśli w świecie fizycznym jestem obserwatorem tego, co mi się przydarza, to, to mija. Okres między projekcją a tym co widzę, jest byciem w światłym śnie. Jest to przestrzeń synaptyczna między neuronami, które komunikują się ze sobą.
Impuls nerwowy przebiega wzdłuż neuronu i musi przeskoczyć przez szparę synaptyczną, jeśli chce dotrzeć do następnej komórki. Impulsy nerwowe skaczą przez przeszkodę, którą są neurotransmitery. To związki chemiczne takie jak: acetylocholina, dopomina, serotonina i wiele innych, które służą do zamiany informacji elektrycznej na informację chemiczną w polaryzacji – pobudzającej i odwrotnie w polaryzacji hamującej z chemicznej na elektryczną. Wszystko zależy od tego jak zmieniona jest informacja.
W świecie kwantowym jest inna rzeczywistość tak samo realna jak w fizycznym. Mózg ma tendencję do widzenia tego, co spodziewa się zobaczyć czy doświadczyć. Ważna jest intencja. Jeśli świadomie zmienimy informację przechodzącą przez szczelinę synaptyczną, to otrzymamy całkiem inną rzeczywistość życia. Informację możemy podać w postaci zakodowanej przez spożywanie specjalnych esencji. W kwantowej rzeczywistości istnieje takie zjawisko, że jeśli dwie cząstki spotkają się i oddalają ruchem rotacyjnym w przestrzeni, to każda z nich odchodzi w swoją radosną drogę. Ale jeśli jedna zmieni kierunek swego obrotu, to druga natychmiast zmienia swój kierunek. Tym sposobem możemy zmienić całą informację na przeciwną np.: chorobę na zdrowie; śmierć na życie; ciemność na światło.
W tych odmętach kwantowego morza, w szczelinie synaptycznej odbywa się walka pomiędzy neurotransmiterami niosącymi różne wiadomości. Nie wszystkie informacje są przekazywane, niektóre z nich giną. Która z nich zostanie przeniesiona, zależy od nas samych. Resztę pracy zrobią same neurotransmitery, zmieniając treść informacji przekazywanej przez szczelinę. Energia podąża za świadomością. To, co się nam przydarza w fizycznym świecie, jest efektem końcowym czegoś, co się zdarzyło w subtelnym lub kwantowym świecie.
Subtelne dziedziny świata kwantowego, zawierają najlepsze rodzaje substancji dla alchemicznej transformacji. Większość substancji w świecie fizycznym jest zbyt gęsta aby była przetransformowana, poprzez moc alchemicznej uwagi. Świat kwantowy jest bardzo chłonny na skupianiu psychicznej uwagi i osobistej woli, dzięki temu możemy sobie pozwolić wpływać na wydarzenia kwantowe w obrębie naszych ciał i umysłów. Ciało i umysł jest połączone razem, przenika się wzajemnie. To dwie strony tej samej monety. Manipulacje rzeczywistością kwantową mają miejsce najefektywniej w stanach umysłu alfa, podobnego do snu.
W świecie fizycznym możemy przewidzieć co się wydarzy np.: jeśli szklanka spadnie ze stołu, czy jabłko z drzewa, natomiast w świecie kwantowym nie. Tutaj są tylko prawdopodobne i nieskończone możliwości. Potrzebne jest całkowite zaufanie i oddanie wyższemu prowadzeniu, aby przejść alchemię wewnętrzną. Wszystko może się zdarzyć i na wszystko należy być przygotowanym. Jeśli jest tyle możliwości, to sam człowiek nie jest w stanie podjąć tę właściwą decyzję i musi zdać się na prowadzenie. Wezwanie Jezusa w godzinie największej próby: ”Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie!” – uczy wyższego prawa alchemii. Wezwanie to sprawia, że w chwili zapieczętowywania matrycy, kierownicze siły mocy, mądrości i miłości, poprawią stwarzany wzór tam, gdzie to konieczne, by bardziej doskonałe projekty Stwórcy mogły pojawić się w świecie formy. Zaopatruje się człowieka, jako współtwórcę z Bogiem w dodatkową korzyść otrzymywania pomocy z Jego strony, gdy formuje się i rozwija własny wzór myślowy przeznaczenia, zgodnie z kosmicznym celem. To bardzo ważna sprawa, aby samemu nie wyznaczać drogi przemiany a pozwolić płynąć strumieniowi życia przez nas. To ostateczne połączenie z Jednością Kosmiczną wszelkiego życia.
Podczas procesu wewnętrznej alchemii są wymieniane organy w ciele eterycznym i dlatego zachodzą różne bóle w ciele fizycznym, na poziomie tych organów np.: wymiana serca, może być objawiona jako zawał. Nowe serce jest podawane przez nauczyciela innych wymiarów. Burzenie dotychczasowych struktur jest procesem mało przyjemnym ale w konsekwencji bardzo pożytecznym. Alchemiczne mistrzostwo przynosi niezwykłe zdolności i moce świadomości zwane w jodze jako siddhis. Rozwijają się one w naturalny sposób na ścieżce adepta. Są różne, takie jak: jasnowidzenie, jasnosłyszenie, teleportacja czy bilokacja.
Ostatecznie alchemik musi zebrać energię, ponieważ potrzebuje jej do alchemicznego tygla reakcji chemicznych. W ogniu następuje przemiana. Ciało fizyczne wówczas odczuwa ogromny żar jakby się paliło. Żar konieczny jest do wytrącenia nieczystości z grubego ciała fizycznego. Wielu mistyków przeżywało ten proces alchemii, nie mając świadomości w czym o to chodzi. Dziś coraz więcej ludzi zaczyna wchodzić na drogę transformacji, wewnętrznej alchemii i ta wiedza może być pomocna w trudnych i niezrozumiałych stanach.
Bardzo pożyteczną sprawą jest oczyszczenie ciała fizycznego z trucizn przyjmowanych z pożywieniem i oddechem, aby żar ognia nie musiał je później palić. Toksyny w ciele mogą powodować bardzo dużo bólu. Najlepszym środkiem oczyszczającym są zioła, które powodują nadprzewodnictwo w obszarach ciała i tym aktywują uwalnianie ciemnych pól energii z ciała. Dziurawiec wpływa głęboko w system energetyczny i uwalnia psychikę od zanieczyszczeń mentalnych. Ma zdolność pobudzania odnowy tkanki nerwowej.
Ważne jest też oczyszczenie ciała emocjonalnego z brudów przeszłości, gdyż stanowi to pożywienie dla głodnych duchów i demonów. Wielu świętych przechodziło tortury fizyczne, zaczym uporali się przez modlitwę i post z obcymi bytami. Każdy z nas będzie nawiedzany przez te ciemne byty dotąd, aż zrozumie, że sam je przyciąga. One pokazują, że potrzebne jest oczyszczenie na tym poziomie.
Alchemia to nauka o samo przemianie osobowości na wszystkich poziomach, która prowadzi do czystości ciała, umysłu i połączenia z wiecznym życiem. „Jest to nauka mistyka i atut człowieka samozrealizowanego, który poszukując, osiągnął jedność z Bogiem i gotów jest odegrać swą rolę” – Saint Germain

Danuta Wachowska