Ile jest w tobie wolności, to tyle radości się przejawia w życiu. Wolność pochodzi od duszy. Zniewolenie jest grą ego. Im więcej ego w tobie, tym bardziej jesteś ograniczony poprzez pilnowanie otaczających cię przedmiotów, pracy czy rodziny.

Wolność to wolna wola, którą posiada tylko dusza. To ona wybiera doświadczenia na każde wcielenie, gdyż wie czego chce się nauczyć. Dusza jest szefem wolności istnienia. Ego zamyka w klatce i nie pozwala z niej wyjść, choć samo też bardzo chce być wolne.

Wolność to boskie przymioty, które dają poczucie bycia obecnym w teraz. Niewola to uwięzienie w czasie przeszłym i przyszłym. To balast, który nosisz w swej podświadomości. Im więcej uwolnisz starych wzorców z podświadomego umysłu, gdzie istnieje zapis z przeszłości, tym więcej wolności otrzymasz.

Wolność to bycie szczęśliwym i branie z życia pełnymi garściami, radości istnienia. Dzikie ptaki żyją na wolności. Mogą sobie fruwać gdzie chcą. Ptaki są symbolem wolności. Ptactwo domowe natomiast jest symbolem niewoli, gdyż człowiek uwięził je w klatkach. Spożywanie mięsa z fermowego ptactwa, wkleja do podświadomości informację niewolnika, przyjętą np.: od kurczaka.

To jest świadome działanie ciemnych sił, które chcą zniewolić ludzkość. Robią z ludzi swoich niewolników. Zazwyczaj ludzkość nie widzi tego procesu zniewalania i ślepo temu się poddaje. Wszystkie rządy ciał i dusz, należą do systemu zniewolenia i manipulacji. Gdy człowiek to zobaczy, to natychmiast chce się z niego uwolnić! Wszelkie korporacje i NWO są systemem niewolnictwa.

Jak wydostać się z niewoli?
Dopóki ego panuje nad duszą, nie ma takiej możliwości wyjścia z ograniczenia. Dlatego ważne jest aby uwolnić dominację ego nad ciałem i umysłem. Zrozumienie tego procesu otwiera drogę ku wolności. Porzucasz stare, skostniałe schematy i dajesz się prowadzić duszy.

Dusza jest większa niż ego i wie więcej niż myślisz. Intelektualny umysł nie jest świadomy przekazów od duszy. Intelekt zabija wolność. Życie staje się schematem wyuczonych poglądów, które nie są twoje, lecz obce.

Porzucając intelekt, zyskujesz mądrość i inteligencję, która pochodzi ze światów duchowych. Intuicja prowadzi właściwą drogą przekazów, poprzez przeczucia od Źródła. To moc, która jest w tobie i daje ci siłę, aby przezwyciężyć wszystkie trudności. Stajesz się wówczas wielkim człowiekiem i możesz szybować wysoko. Zakładać swoje siedliska na górach, aby czuć inną, czystą energię.

Wolny człowiek jest szczęśliwy, bo ma to, co chce. Szczęście, to zbiegi okoliczności kierowane przez siły wyższe. Czujesz wówczas opiekę i prowadzenie przez istoty niewidzialne, które cię wspierają i towarzyszą we właściwej drodze.

Sprzymierzeniec jest blisko i podsuwa ci kolejne wskazówki jak masz żyć. Przy ego jest pełno nienasyconych żądz demonów, które trzeba ciągle karmić swoją energią, aby ich zaspokoić. To one zmuszają człowieka do zdobywania coraz więcej tytułów naukowych, rzeczy materialnych i miernych sukcesów w sporcie.

Kiedy zamienisz swoje demony na sprzymierzeńca, to łatwo otrzymasz inną energię, która jest właściwa dla duszy. Wówczas dusza przejmuje prowadzenie i stajesz się istotą wolną oraz niezależną. To sukces duszy, która podsuwa ci powodzenie. Jeśli jej posłuchasz, to wyjdziesz z gry światła i cienia. Dusza nie ma cienia. Tylko ego ma cień.

Wewnętrzne światło świeci bez granic i nie wytwarza przeciwieństwa. Nie ma na to miejsca, bo jest tylko światło. To totalna wolność od gry w biegunowość. Prawdziwa wolność to wyjście ze świata przeciwieństw. Wszystko z tego poziomu jest widziane jako dobre i służy Najwyższemu Dobru.