Bóg jest wolny i wszystkie Jego stworzenia z natury mają prawo do wolności. Jeśli jesteś zniewolony przez cokolwiek, to masz ograniczony dostęp do Boga w tobie. To światło w tobie jest przyćmione, a z chwilą śmierci zupełnie odchodzi. Pozostaje pusta skorupa – ciało, które nie ma życia.

Wszystkie uzależnienia są zniewoleniem. Zabierają wolność wyboru, a wymuszają przymus zażywania substancji zniewalających umysł i ciało. Duszy nie możesz zniewolić ale może ona oddalić się od ciała, kiedy zabierasz jej wolność! Wówczas inne głodne, błąkające się duchy opętują ciało i zarządzają nim. Taka osoba staje się zupełnie kimś innym, często niepodobnym do samej siebie. Taka sytuacja jest koszmarem dla zgubionych dusz, które potrzebują ludzkiej pomocy i wsparcia w uporządkowaniu i odprowadzeniu na swoje miejsce spoczynku.

To prawdziwe piekło, które się przejawia poprzez ciało. Często spotykam w swojej praktyce zagubione, opętujące swoich krewnych dusze, nawet do 40 lat po śmierci ciała. Zniewolenie to piekło. Człowiek czy dusza czują się jak w klatce. Jeśli wytwarzasz sobie jakiekolwiek granice czy to w jedzeniu, uzależnieniu czy w czymkolwiek innym, stwarzasz ograniczenie.

Niektóre zwierzęta jak koty, znaczą sobie granice swojego terytorium moczem. Nie jesteśmy zwierzętami, lecz świadomymi istotami i możemy wybierać co chcemy. Wolność daje nam szansę wyboru i ponoszenia odpowiedzialności, jako konsekwencje swoich czynów.

Wolność – rozprzestrzenia wszystko i pomnaża.
Niewola – zamyka i powoduje wszelkie straty.
Te dwa kierunki wskazują na której ścieżce dana osoba się znajduje. Łatwo to zdiagnozować. Wystarczy spojrzeć na swoje własne doświadczenie i zobaczyć jak wygląda droga wyboru. Zniewolenie też jest wyborem, ale i przymusem. Wolność jest świadomością, że chcę korzystać ze wszystkich aspektów życia. To zew natury, to korzystanie ze wszystkich jej kolorów.

Kolorowy świat – jest wolnością.
Czarno – biały świat – jest zniewoleniem.
Sam ubiór wskazuje, który świat jest twoim wyborem. Wolność masz od Stwórcy, który daje ci to w podarunku na życie. Jeśli odrzucasz wolność, ego przejmuje kierownictwo w postaci programów podświadomości. Jedynym wyjściem z więzienia i piekła duszy jest uwolnienie się od obcych duchów i błędnych przekonań.

Siedem praw Huny reguluje naszą wolność:

1. Ike – Świat jest taki jaki myślisz, że jest.
2. Kala – Nie ma granic.
3. Makia – Energia podąża za uwagą.
4. Manawa – Teraz jest moment Mocy.
5. Aloha – Miłość jest po to by przynosiła szczęście.
6. Mana – Cała moc pochodzi z wnętrza.
7. Pono – Skuteczność jest miarą prawdy.

Świat jest w nas i projektuje się na zewnątrz, a nie odwrotnie. Wszystko da się zmienić, jak zmienimy nasze przekonania, to zmienimy nasze życie. Im bardziej oparte będą na wolności i miłości, tym lepsze będzie życie. Wolność ograniczają nam przekonania przodków i nasze własne.

Zapraszam na sesję uwalniania starych przekonań, abyś odzyskał/odzyskała totalną wolność. Uwalniam na odległość zabłąkane duchy przodków, aby zaznały radości. Zadzwoń, jeśli widzisz taką potrzebę wsparcia; tel: 698 179 061