Wolność pochodzi z umysłu a nie z ciała, które jest formą ograniczającą ciebie w przestrzeni. Jeśli utożsamiasz się z ciałem to nie możesz poczuć wolności. Jeśli zostawisz ciało, to możesz żonglować umysłem w przestrzeni, możesz połączyć się z każdą rzeczą, istotą i odczuwać jej wibracje.

Wchodzisz świadomością w drzewo i rozmawiasz z nim. Łączysz się ze zwierzęciem i odbierasz jego stan świadomości. Łączysz się z chmurami i nadajesz im ruch taki, jaki ci jest potrzebny. Czujesz innych ludzi i wiesz w jakim są stanie emocjonalnym lub słyszysz ich myśli.

Umysły są połączone, a ciała są oddzielone i zamknięte w niewoli ograniczenia. Nie jesteś tylko ciałem, lecz jednością wielu ciał subtelnych. Wolność to poczucie przeniesienia poza siebie, poza ciało w którym żyjesz. Możesz umysłem przenosić się na bardzo duże odległości w przestrzeni.

Możesz wracać do przeszłości lub tworzyć przyszłość taką, jakiej pragniesz. Ciało nie ma takiej możliwości, a umysł ma. Można powiedzieć, że umysł to twoja nieograniczona dusza, która pragnie doświadczać wielości i wyciągać z nich wnioski.

Wolność to stan umysłu w którym tworzysz piekło lub niebo. Jeśli jesteś stale uwikłany w bolesnej przeszłości, to produkujesz piekło w umyśle, które przejawia się w ciele. Jeśli żyjesz w „tu i teraz” wytwarzasz dla siebie niebo na ziemi, bo jesteś totalnie zjednoczony ze swoimi wszystkimi ciałami i całym kosmosem.

Czujesz się panem swego życia. Możesz doświadczać wszystkiego, czego potrzebujesz bez nakazów, czy zakazów religijnych lub społecznych przekonań. Jesteś wolną istotą. Tych doświadczeń masz o wiele więcej niż w ograniczających zakazach, przez to poszerzasz swoją świadomość maksymalnie.

Nasze życie w kosmosie polega na tym aby wzrastała świadomość jednostki i świadomość globalna. Wówczas podnosi się jakoś życia na planecie w naturalny sposób. Natura nie zna ograniczeń. Rośliny rosną wszędzie, nie zwracając uwagi na to czy po – winny np.: na polach, łąkach, lasach ale też przy grobowcach, chodnikach czy dachach domów.

Ich życie jest nieograniczone. Tylko człowiek sam siebie ograniczył i zabrał sobie wolność, przez to umniejsza swe doświadczenia. Czuje się winny za wszystko czego nie przeżył lub nie doświadczył tak, jak by chciał, bo co inni powiedzą? Wina ogranicza go i zamyka na poszerzenie swej świadomości. Samoświadomość jest Bogiem w nas.

Człowiek mocno ograniczony w swoich przekonaniach, które są oparte na zakazach przodków, przeżywa swoje życie jak we śnie. Nie ma wpływu na to, co mu się przydarza. Jest jak sterowana maszyna, gotowa do działania według zamieszczonych programów.

Automat nie myśli. Wykonuje wszystkie rozkazy zgodnie z programem. Człowiek wolny jest jak dziecko, które świat poznaje przez dotyk, przez doświadczenie, dzięki czemu się wiele uczy od życia. „Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” – to słowa pisma, które jasno wskazują drogę.

Wolność to niebo na ziemi, a ograniczenie to piekło, które sami sobie tworzymy. Bądźmy uważni co tworzymy w umyśle, bo to zawsze realizuje się w życiu ciała. Chcesz być wolny, daj wolność innym! Wolna wola jest prawem Boga, ale możesz wybrać inaczej, jeśli chcesz. Możesz się podporządkować innym i być ich kopią. To niewola. Wolność to swoboda myślenia i działania we wszystkich przejawach życia.

Zapraszam na sesję uwalniania cienia z przeszłości  i transformacji w światło. Zadzwoń jeśli jesteś gotowy/gotowa zmienić swoje życie z piekła na niebo. Tel: 698179061