Najbardziej widoczna jest wymiana energii w parach damsko – męskich, ale też w innych jest bardzo ważna. Na najniższym poziomie ludzie harmonizują swoje energie, poprzez walkę. Są to wojny między narodami, kłótnie, bijatyki czy uliczne potyczki, zwłaszcza przez młodych mężczyzn po meczu. Jest też przemoc w rodzinach, gdzie ojciec bije matkę i dzieci. Zdarzają się one często w toksycznych rodzinach, gdzie jest nierównowaga energii.

Gdy dziecko czuje się lepsze od rodzica, wówczas dostaje lanie aby ojciec miał większe poczucie wartości. Taki schemat projektuje się dalej na przyszłe pokolenia, gdy trauma lat dziecięcych nie jest uzdrowiona. Takie nadużycia w dorosłym życiu mają fatalne skutki. Psychika dziecka wypiera taką traumę aby mogło przeżyć. Dopiero w terapii duszy zostanie to odkryte, co jest wielkim szokiem dla człowieka.

Jest wiele traum, które dzieci wynoszą z domów rodzinnych, gdyż taki obraz zachowań się kseruje przez pokolenia. To wszystko należy uwalniać aby nasze dzieci czy wnuki nie doznawały przemocy domu rodzinnego. Przez wiele lat kobiety były wykorzystywane przez mężczyzn z użyciem siły fizycznej. Ta zasada kata i ofiary powinna być wyeliminowana z życia rodzinnego, gdzie władza i przemoc to był styl życia.

Mężczyźni nie chcą o tym słyszeć, bo ich „siła” maleje. Tu chodzi o inny rodzaj wymiany energetycznej między ludźmi. Innym poziomem jest ciepły dom, zamiast przemocowego. Wszyscy domownicy są traktowani ze zrozumieniem, swobodą wyrażania uczuć i myśli. Jest wolność działania i postępowania w życiu dorosłym. Miłość, czułość czy bliskość jest na porządku dziennym. Każdy z domowników czy małżonków ma swoje bezpieczne miejsce. Wszyscy żyją we wzajemnej przyjaźni.

Poczucie domowego bezpieczeństwa jest tu priorytetem. Miło jest odwiedzać taki dom. Tych rodzin jest coraz więcej w obecnym czasie, gdyż ewolucja i edukacja oraz poziom wykształcenia, powodują wzrost świadomości. Kobiety wiedzą kim są i nie pozwalają na przekraczanie granic, przez mężczyzn w ich życiu. Stare programy i przekonania pękają lub są usuwane z przestrzeni pola energoinformacyjnego.

Kultura zachowania wzrasta na poziomie rodziny i społeczeństwa. Wymiana energii następuje poprzez odpowiednią komunikację, o czym pisałam w poprzednim wpisie. Zrozumienie wprowadza ludzi coraz wyżej, poprzez odpowiednią edukację do której jest zawsze dostęp. Gdyby mężczyźni zechcieli uczyć się tak szybko jak kobiety, wówczas powstawały by piękne relacje w parach, opartych o zasadę kwantowej miłości.

To szczyt wymiany energii, na poziomie wzajemnej miłości. Energia nie traci na swej mocy jak w relacjach przemocowych, lecz się pomnaża. To totalne zrozumienie potrzeb drugiego człowieka i komunikacja, często bez słów. To uczucie wielkiej miłości, która potrafi uzdrawiać wszystko w polu tej wibracji. Czysta wibracja miłości przepływa w parze czy rodzinie i pomnaża się wielokroć.

Gdy takie pary powstaną na ziemi, wówczas nastąpi wzniesienie do wyższego wymiaru świadomości. Wojny i przemoc w rodzinach całkowicie zanikną, bo tam gdzie jest miłość, nie ma przemocy. Wojny na słowa i użycie siły fizycznej muszą ustąpić prawdziwej miłości, gdyż wszyscy jesteśmy braćmi. Pochodzimy z jednego Źródła tworzenia.

Wymiana energii między ludźmi ma być z poziomu czystej miłości, a nie jej braku. To czyni człowieka tym, kim jest w rzeczywistości czyli dzieckiem miłości, bo z niej się rodzimy. To nasz początek istnienia i taki powinien być też koniec.
Zaczerpnięte z Internetu:
Jeśli powiesz ,,TĘSKNIĘ ZA TOBĄ”,
a drugi nie mówi tego samego
Energia jest tracona.
Jeśli mocno przytulisz,
a drugi cię nie trzyma
Energia jest tracona.
Jeśli chcesz się wyrazić,
a drugi cię nie rozumie.
Energia jest marnowana.
Jeśli ugotujesz coś pysznego i
— dzieląc się tym z miłością—
drugi tego nie widzi lub nie docenia…
Energia jest tracona.
Jeśli zamierzasz pomóc,
a drugi nie pozwoli sobie pomóc,
Energia jest tracona.
Energia musi płynąć swobodnie,
jak wznosząca się spirala,
tymczasem, jeśli tak się nie stanie
będzie strata energii
i najprawdopodobniej będzie tak,
że poczujesz się smutny,
zmęczony i bezsilny…
Dlatego zawsze próbuj
otoczyć się istotami o czystej duszy,
istotami, które przypominają Ci o Twojej niewinności, które pozwalają Ci być sobą.
Istoty, które wiedzą, ile jesteś wart
i odbijają światło ,którym zawsze jesteś
Michael Gabriel via Ryszard Piotr