Ludzkość przez wiele wieków doświadczała wzajemnych relacji, opartych na przyciąganiu przeciwieństw. Takie pary doświadczały od partnerów/ partnerek tego, czego nie miały w sobie. Akceptacja innego bieguna jest jedynym wyjściem z tak trudnej i bolesnej sytuacji. Nazywam to karmą, przeznaczeniem czy przyciąganiem przeciwieństw.

 

Nie ma potrzeby dłużej cierpieć aby dalej tego doświadczać. To są zachowania pobrane ze świata zwierząt. Nie jesteśmy zwierzętami ludzkimi, lecz w pełni człowiekiem. Wystarczy spojrzeć wstecz i wyciągnąć właściwe wnioski, aby wejść na poziom ludzki. Następny rodzaj związków, to relacje oparte na podobieństwach, na tym co łączy parę, a nie co dzieli jak poprzednio.

 

Jest to droga do pełni, do oświecenia i wzajemnej mądrości, wynikającej  z obopólnych doświadczeń, tych samych treści. Wielość przechodzi w jedność. Różnice w podobieństwa. W ten sposób związki dochodzą do radości istnienia, która jest wynikiem tych samych poziomów. Radość to miłość do siebie i dzielenie się nią z partnerem. Na poziomie zwierzęcym jest to miłość na zewnątrz, do partnera. Seks zwierzęcy ma za zadanie wydanie na świat potomstwa, a nie oświecenie.

 

Ludzkim doświadczeniem w parze jest wytwarzanie światła w Świątyni ciała. W wyniku czego jest poczucie zanikania narządów seksualnych i wchodzenie w inny wymiar rzeczywistości. To stan błogości w żeńskich energiach środka, dostępny w parach, zwłaszcza w bliźniaczych duszach. Być może w ten sposób można przechodzić duszą z jednego ciała do drugiego. Takie praktyki są stosowane na Wschodzie, gdzie mistrzowie zamieniają się ciałam, aby mieć więcej doświadczeń.

 

Podobne przeżycia są dostępne dla każdego, kto wychodzi poza matrix i chce połączyć się ze światłem świadomości swojej bliźniaczej duszy. Tam nie ma ciał, tylko iskierki światła. Gdy dwie iskry światła są złączone, powiększa się ich potencjał więcej niż dwukrotnie. Taniec iskier ze sobą daje ogromną radość, podobną do orgazmu z serca.

 

Na Nowej ziemi są już inne doświadczenia miłości w związkach. Stare przekonania powielane ze świata zwierząt  zanikają. Motyle jako objaw transformacji z gąsienicy, doznają innego rodzaju połączenia w parze. One wskazują nam drogę do wyższego poziomu bliskości bycia w związku intymnym. Motyle są bliźniakami po transformacji. Dlatego ważne jest aby osiągnąć taki stan, by móc doświadczać pełni.

 

 

W pełni jest dużo światła, które rozpuszcza ciemność czyli tzw.: karmę i nie ma potrzeby ją ciągle przepracowywać. Jest to najlepsza i skuteczna metoda na oczyszczanie przeszłości. Niestety dostępna dla przebudzonych dusz o wysokiej świadomości. Zanikanie ciał możliwe jest początkowo w parach a w dalszej kolejności można tego dokonać samemu, wchodząc na różne poziomy wymiarów kosmicznych.

 

Żyjemy w ciekawych czasach i dlatego dużo się dzieje w odkrywaniu samego siebie. Człowiek ciekawy będzie dążył do samodzielnego poznawania. Natomiast uśpiony uzna to za totalne bzdury, gdyż tego rodzaju doświadczenia są dla niego zablokowane. Każdy z nas ma swoją drogę, którą podąża i odpowiada za jej skutki lub otrzymuje nagrody. Najwyższym i najlepszym celem związków Nowej Ziemi, zgodnym z planem Źródła, jest wzajemne wsparcie w byciu przebudzonym. To Niebo na Ziemi.

 

Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem i chcesz go zgłębić lub podzielić się ze mną swoim doświadczeniem, jak ja dzielę się z tobą, zapraszam do kontaktu.