„Tajemnica jest w jajku:
Kurczątko wzrośnie z jajka kury.
Kaczątko da nam jajko kaczki.
Orlicy jajo przyniesie światu orła.
Kim odczuwacie siebie – to z was się zrodzi.
Mocniejszej nie ma we wszechświecie siły
niż obraz żywy” – Anastazja

Aby tworzyć cokolwiek, trzeba mieć paliwo do tego. Tym paliwem jest miłość i światło. Światło daje informację z pola energii, co chcemy stworzyć, a miłość jako żeńska energia rodzi to bezcieleśnie. Początek tworzenia odbywa się w pustce, gdzie istnieją wszystkie możliwości. Marzenie lub pasja jako obraz żywy daje impuls do tego, aby zainstalował się proces tworzenia. Światło daje wzorce do marzeń, a miłość poprzez przyciąganie energii kosmicznych zaczyna tworzyć.

Tak wiele jest teraz idei co do prawa przyciągania, sekretów tworzenia, ale one nie działają. Brakuje budulca aby zaczął się proces budowania obrazów w rzeczywistości z marzenia. Tym budulcem jest miłość. Jeżeli w człowieku nie ma miłości, to żadne marzenie nie spełni się, bo nie ma na to budulca. Zauważmy, że ludzie którzy narzekają, osadzają, krytykują innych żyją w biedzie. Tworzą braki z braku miłości.

Natomiast ludzie, którzy są pełni miłości dokonują nadludzkich czynów. Nie chodzi o dostatek materialny, który jest ważny, ale o środki na spełnienie marzeń. Chodzi o doświadczenia, które rozwijają świadomość człowieka. To one mają największą moc do działania. Świadomość to światło, które może ponownie tworzyć coś innego. W biblii jest napisane: „tym którzy mają zostanie im dodane, a tym co nie mają, zostanie zabrane”. Chodzi o ten proces tworzenia światła świadomości.

Światło i miłość wzajemnie się dopełniają i uzupełniają jak w doskonałej parze, kobieta i mężczyzna. To, co zachodzi w makrokosmosie ma wpływ na to, co dzieje się i tworzy w mikrokosmosie czyli w człowieku. Świat jest synchroniczny jak tuba, gdzie są dwa końce tego samego wzorca.

Aby zbudować dom potrzebny jest materiał w postaci cegieł, pustaków, cementu, wody, konstrukcji itd. To samo zjawisko zachodzi z każdym innym tworzeniem. W makrokosmosie tym materiałem jest światło i miłość. Na ziemi są to formy fizyczne powstałe z kosmicznej energii. Im więcej w człowieku jest światła świadomości i miłości własnej akceptującej wszystkich i wszystko, tym więcej można tworzyć nowego na ziemi.

Akceptacja to zrozumienie, że każdy ma swoją ścieżkę i doświadcza tego, czego na ten czas potrzebuje. Nie da się przeskoczyć procesu wzrastania, podobnie jak nie da się wlać innym światło i miłość. To każdy z nas ma zdobyć sam. Nie jest to rzecz do kupienia, za żadne pieniądze! Tym się jest lub nie.

Można sztucznie przyspieszyć wzrost ale wytworzy się coś takiego jak 3 – tygodniowe kurczaki po 2 kg mięsa każdy, lub żywność GMO.
Skąd to powstało?
Zadziałał hologram tworzenia ze sztucznej miłości i mroku w ludziach. To tylko lustrzane odbicie tego, co ludzie tworzą na siłę. Kto nie jest gotowy na wzrost, nie może w naturalny sposób tego dostąpić.

Dziś żyjemy w czasach, gdzie trudno odróżnić naturalne od prawdziwego np.: kwiatki, owoce, ubrania, żywność. Wszystko jest wymieszane. Jedynie smak czy dotyk są w stanie odróżnić sztuczność od natury. Ten świat coraz bardziej dąży do sztuczności, do zastępowania prawdy fałszem. Można mieć bardzo wiele bogactwa materialnego, sztucznych rzeczy na sobie lub w ciele, jak protezy ale uczuć ludzkich w tym nie mieć.

Komunikacja międzyludzka jest w stanie rozpadu, gdyż zastąpiona jest techniką jak: komórki, komputery i inne. Komunikuje się tylko światło, w sztucznych komunikatorach go nie ma. Tworzenie potrzebuje miłości, bliskości, dotyku rzeczywistości a nie zimnych przedmiotów. W zimnie czy zimą nic nie wzrasta.

Jeśli chcemy zachować naturalny stan istoty, to warto wrócić do Praw Natury i żyć według nich. Prawa Natury, to kosmiczny porządek według którego następuje tworzenie w sposób naturalny.
Jesteśmy dziećmi wszechświata i bawimy się w grę, jaką sobie wymyślamy. Ponosimy jedynie konsekwencję swoich wyborów. Tworzymy swoje życie w sposób naturalny lub sztuczny. To nasz osobisty wybór.

Zapraszam na sesję uwalniania starych programów z doświadczeń duszy, aby zwiększyć światło samoświadomości i tworzyć na zasadzie miłości. Zadzwoń jeśli jesteś gotowy/gotowa nauczyć się czegoś nowego o sobie i swoim świecie z doświadczeń własnych, przez wcielenia duszy. Tel: 698 179 061. Sesje prowadzę w realu lub przez skype.