Jest niemożliwe, gdy człowiek żyje w jednym lub drugim biegunie swego istnienia. Czystej postawy naukowiec nie jest w stanie zaakceptować religijność, gdyż odrzuca drugi biegun, który dopełnia całość i daje zrozumienie. To samo dzieje się z osobą religijną, która nie akceptuje prawd naukowych za pomocą których można wyjaśnić istnienie światów duchowych.

Człowiek o skrajnych poglądach, zawsze atakuje biegun przeciwny, jako niemożliwy do zaakceptowania. Ludzie teraz są zbyt konserwatywni i nie chcą zmieniać konwencjonalnego myślenia. Nie odróżniają prawości od nikczemności. Nie są zainteresowani eliminacją błędnych koncepcji, gdyż nie znają tego, co prawidłowe.

Uparci ludzie próbują wyjaśnić, że istnieje tylko świat widzialny wbrew swemu sumieniu i piętnują świat duchowy ( niewidzialny) jako przesądy. Potrzebne jest nowe spojrzenie aby zmienić sztywny sposób myślenia i umożliwić zrozumienie, tego co widzialne i niewidzialne jako jedną nierozdzielną całość.

Brakuje podstawowego zrozumienia, że wszystko pochodzi od Boga i jest ze swej natury dobre. Tolerancja rodzi akceptację inności i przyciąga wrogie sobie bieguny. Czy biała farba nie może być zmieszana z czarną? Oczywiście, że może być i jest mieszana, jeśli zachodzi taka potrzeba. Powstaje kolor szarości, jako inny rodzaj tych dwóch kolorów.

Z połączenia wrogich sobie biegunów ( + ) i ( – ) powstaje światło, które daje zrozumienie istoty rzeczy. Połączone bieguny odpowiadają na poziomie ciała  harmonicznym przepływom  informacji z lewej do prawej półkuli mózgu i odwrotnie. Tym sposobem człowiek doznaje oświecenia i zrozumienia życia jako jedności.

Wówczas możliwe jest spojrzenie poza świat biegunowy, gdzie istnieje jednolite pole energii. Taki świat jedności zawiera w sobie znaczenie, które jest prawdą wypływającą z jednolitego pola energii. Świat biegunowy nie zawiera w sobie znaczenia i dlatego jest kłamliwy i iluzoryczny. Odbite obrazy od światła, tworzą formy z cieni, które uznajemy za prawdziwe. To swoisty rodzaj fatamorgany.

Coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych zaczyna postrzegać bezsens tego świata. Czują, że nie widzą w nim  prawdy. To bardzo dobry objaw, gdyż prowadzi do poszukiwania czegoś głębszego i prawdziwego.
Wypłyń na głębię a zobaczysz znaczenie.

Ludzkość zaczyna się gubić w świecie wytworzonej iluzji. To projektuje coraz większy strach, gdyż nie można znaleźć  oparcia w złudzeniach. Poza tym światem form jest świat jedności jako jednolite pole energii. To pole może być widziane w świetle lub w ciemności.

Jeśli człowiek jest pogrążony w lęku, to wszystko widzi na czarno. Wchodzi wówczas w jednolite pole ciemności i widzi chmury karmicznych przyczyn. Czarna substancja okrywa jego przestrzeń i nie pozwala doznać światła zrozumienia.

Jedynym ratunkiem dla takiej osoby jest iskierka światła, która rozproszy ciemną substancję wokół niego. Z ciemności wyłoni się światło aby oświetlić zastraszony umysł swą dawną ignorancją.

Drugim jednolitym polem jest przestrzeń światła, gdzie wszystko jest piękne i dobre. Każdy z nas ma wybór i może wchodzić w jedną lub drugą przestrzeń w zależności od swojej woli.

Pole ciemności powstaje z totalnego rozdzielenia biegunów a pole jasności czyli światła z połączonych biegunów. Tym procesem steruje nasz umysł, który wybiera ciemność lub światło; zrozumienie lub ignorancję wszystkiego, co go otacza.

Dopóki nie nauczymy się słuchać innych ludzi i prowadzić własne doświadczenia w tej kwestii, dopóty będziemy tkwić w ciemności własnego konserwatyzmu i zaplątania. Zwykła rzecz jak: świeczka, kadzidełko czy głos gongu, mogą nas wystraszyć do końca życia. Tacy ludzie żyją w ciemności i nie chcą z niej wyjść!
Wszystko, co nieznane i nowe jest dla nich straszne. Jedyne czego pragną to śmierci, która może odmienić ich los.

Natomiast ludzie żyjący w świetle są zbawieniem dla tego świata. Przepuszczają przez siebie światło i oświetlają ciemność. Podnoszą świadomość planety na wyższe poziomy. Są jak elektrownia, która przesyła prąd do wszystkich domostw i rozświetla ciemność nocy.

Świat potrzebuje ludzi oświeconych, którzy przesyłają światło Boga do świata ciemności. Człowiek oświecony jest pełny zrozumienia dla każdego stworzenia. Jest zawsze gotowy dzielić się swoim światłem z innymi i służyć im pomocą.

Człowiek żyjący w ciemności nie potrafi nic dawać ani się dzielić swoim bogactwem. Jego domeną jest branie i wszechobecna ignorancja. Te dwa przeciwstawne światy odpowiadają stanowi piekła i nieba, które istnieją tylko w umysłach ludzi.

Zrozumienie to droga do Nieba i własnej radości, która prowadzi pokornych i posłusznych ludzi do Boga. Zrozumienie jest boską naturą w każdym człowieku. Ciemność to upartość i konserwatyzm poglądów.

Na Nowy Rok życzę Wszystkim czytelnikom mojej strony ZROZUMIENIA siebie i otaczającego świata. Rok 2011 upłynie pod znakiem połączenia dwóch różnych dwójek ( 2) i ( 11/2). Suma roku jest pod znakiem liczby cztery i oznacza połączenie w świecie materii dwóch biegunów wzajemnie od siebie zależnych. Całkowita wibracja roku powinna dać w konsekwencji zrozumienie, które jest tak bardzo potrzebne każdemu żyjącemu człowiekowi.