To dusza ma nas, a nie odwrotnie, jak myśli ego. Dusza prowadzi nas swoimi ścieżkami a ego swoimi. Stąd rodzi się konflikt wewnętrzny, który jest nam pokazywany jako wojna informacyjna w całym świecie. Ego chce coraz więcej materialnych przedmiotów i pieniędzy. Rządzący światem są uosobieniem tego ruchu w stronę materii i ciemności czyli braku światła i rozsądku!

Wykorzystywanie innych do bogacenia się jest domeną ego umysłu, który jest zachłanny, bo w środku ma pustkę. Nie rozumie współdziałania z innymi, dzielenia się i jedności. Dusza chce doświadczeń naturalnych i życia zgodnie z naturą. Do tego nie są potrzebne wielkie pieniądze, lecz chęć poznawania siebie i odkrywania tego co najpiękniejsze na tym pięknym świecie.

Dusza pragnie przeżywać radość, miłość i wspólne doświadczanie jedności. Pojednanie przeciwieństw jest tu niezbędne aby wyjść z wojny informacyjnej i zamieszania w umyśle. Każda dusza choć jest u ludzi oddzielna, to jednak jest bezpośrednio połączona z Wielkim Duchem stwórcy wszystkiego. Ego jest podłączone do nicości i rozpadu. To dusza prowadzi do życia i jedności, a ego do rozdzielenia na części i ograniczenia we wszystkim.

Światowy rząd pokazuje w co ludzkość uwierzyła i do czego dąży. Ludzie o niskim poziomie świadomości ale z dużym posiadaniem materialnych przedmiotów są niewolnikami światowego rządu i chętnie się wszystkim ograniczeniom podporządkowują. Natomiast ludzie o średnim statusie materialnym ale o wysokim poziomie świadomości, dążą do jedności z innymi, którzy czują podobnie.

Te dwa światy teraz ulegają rozdzieleniu i odłączeniu od siebie. Dusza prowadzi do Źródła, do Boga. Natomiast ego jest skierowane w przeciwną stronę czyli w kierunku lucyfera. Łatwo rozpoznać teraz ludzi w którą stronę podążają. Maska – to ego nałożone na duszę. To nakładka aby nie widzieć prawdy. Aby dalej maskować się przed Bogiem od którego się odeszło.

Materialny świat ma niewiele do zaoferowania. Przedmioty dają chwilową radość i zaspakajają pragnienia, a potem wieją nudą. Dusza ma ciągle coś nowego do doświadczenia i odkrywania piękna w sobie. Połączenie z duszą to moc oceanu, któremu nic przeciwstawić się nie może. Moc bierze się z połączenia miliardów kropel wody w jedną masę. Gdy ludzkość się zjednoczy, to będzie mieć moc oceanu, której to mocy nic się nie przeciwstawi.

Siły ciemności dbają o to aby nas rozdzielić, podzielić i skłócić. W ten sposób osłabiają ludzką moc płynącą z Jedni. Życie każdego człowieka zjednoczonego z Jednią w tym oceanie różnorodności doświadczeń, jest wielką przygodą duchową. Idźmy za głosem duszy i porzucajmy ego programy aby uwolnić się z więzi egotycznych przekonań. Wyjdźmy ponad podziały ras, narodów, chorób, szczepionych czy nieszczepionych i połączmy swój cel w duszy, która zna drogę do radości.