Tylko ona istnieje prawdziwie! Wszystko inne jest iluzją, przykrywaniem rzeczywistości. Przeszłość faktycznie już nie istnieje ani tym bardziej przyszłość. Są one przenoszone sztucznie do teraźniejszości. Jest tylko wieczne TERAZ. Wspomnienia lub marzenia, obciążają nasz umysł. Istnieją zamiast teraźniejszości. To prawdziwy balast czy góra mentalnych śmieci, która przykrywa teraźniejszy czas.

W naszym iluzorycznym świecie istnieje czas linearny czyli: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Ten czas tworzy historię naszego życia. Zaciemnia teraz, aby jej nie dostrzec i nie doświadczać. Czas liniowy to byt dla ego, dla jego historii na planecie Ziemia.

Gdy chcesz wyjść poza ego, to należy zostawić swoją historię szczęśliwą lub tragiczną i wejść w czas wertykalny, który zawsze istnieje w chwili obecnej. Odsyłam was do wspaniałych wykładów na You Tube prowadzonych przez E.Tolle  http://www.youtube.com/watch?v=4F7EGKFVqpk&feature=related, które otwierają nas na wiedzę o czasie teraźniejszym. E.Tolle wyjaśnia, że formy istnieją w naszym fizycznym świecie. Gdy zostawimy świat form i odnajdziemy w sobie przestrzeń wewnętrzną, to dosięgniemy czasu teraźniejszego.

Uzyskamy synchroniczne połączenie z naszą wewnętrzną przestrzenią, która jest bez formy i bez ograniczeń. W niej wszystko powstaje, każda myśl a potem  jej kształt. Dosięgniecie tej przestrzeni jest oświeceniem i przebudzeniem uspionej świadomości.

Uśpienie, to przykrywanie czasu teraźniejszego przeszłością i przyszłością. Ciągle to robimy, dlatego nasz umysł śpi! Śpiący, szalony umysł ego nie zna wyciszenia i nie chce o nim słyszeć. Cisza zagraża bytowi ego i jego historii. A my przecież tak lubimy opowiadać swoje historyjki, obchodzić rocznice. To są niewinne gierki ego ale coraz bardziej bolą.

Bóg nie ma historii. Istnieje w ciągłym  teraz w wiecznym bycie. Wieczność o której słyszymy jest tu i teraz. Nie ma potrzeby umierać aby dosięgnąć wieczności, która jest w tym wypadku bardzo wątpliwa. Przeszłość i przyszłość zaburza synchroniczność wynikającą z bytu  „tu i teraz” w połączeniu z przestrzenią wewnątrz nas. Nie ma wówczas możliwości doświadczenia Boga i Jego Obecności.

Każdy z nas ma możliwość wejść w ten stan, który wymaga uspokojenia ciała i umysłu.  Doskonałym środkiem do ćwiczeń wyciszających i oczyszczających na wyższym poziomie, jest Falun Dafa  http://www.falundafa.pl/audiovideo_video.html. Pozwala w krótkim czasie oczyścić ciało i umysł z gruzów przeszłości i wejść w czyste istnienie. Każdemu, kto uczciwie chce żyć „tu i teraz”, polecam praktykować Falun Dafa w formie zarówno ćwiczeń, jak i teorii. Sama praktykuję od niedawna i widzę duże efekty.

Coraz wiecej ludzi na świecie, zaczyna postrzegać dobro wynikające w byciu uważnym „tu i teraz”. Poświęcają swój czas na praktykowanie aby wyjść z czasu liniowego i wejść w czas wertykalny. Wiecej na ten temat jest w mojej książce pt: Symfonia Przebudzenia.

Tu i teraz pozwala ci doświadczać radości życia i smakować istnienie w synchronii z przestrzenią Boga. Jest to czysty świat dziecka, które ciagle trwa w tym stanie świadomości teraz. Dziecko nie ocenia ani nie marzy, gdyż tego aspektu życia ego  jeszcze nie posiadło. Emanuje natomiast czystą radością istnienia. Dlatego tak lubimy śmiejące buźki maluchów.

Jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do królestwa Niebios. Więc stańmy się jak dzieci. Żyjmy w ciągłym TERAZ , bez balastu obciążającego nas czasu. Przebudźmy się z uśpionej świadomości, gdyż pora już na to. Mamy wszystkie niezbędne narzędzia aby to uczynić.