„Jeśli nie żyłeś właściwie, to nie potrafisz umrzeć we
właściwy sposób. Śmierć to esencja i rozkwit życia”
/ Osho /

Żywioły są mocą świata. W trzeciej gęstości to rzeczywista siła, która porusza żyjące stworzenia. Żywioły kształtują materię poprzez informację. Są systemem przekazywania informacji z kosmosu do ciała.

Krótka charakterystyka żywiołów, aby łatwiej zrozumieć proces umierania i narodzin:

– żywioł ziemi: buduje stabilne i trwałe struktury, szkielety i konstrukcje. Słabo przewodzi informację. Generowane przepływy informacyjne są chaotyczne. Cząsteczki wchodzą w bardzo silne połączenia.
– żywioł metalu: tworzy stabilne struktury, przeznaczone do przewodzenia informacji, która jest szybka ale skokowa. Brakuje w niej płynności.
– żywioł wody: tworzy struktury płynne i półpłynne. Harmonijnie przewodzi informację, za pomocą cząstek. Działa jak taśmociąg. Żywioł wody rozluźnia wiązania, dzięki czemu  struktura jest elastyczna oraz giętka.
– żywioł ognia: odpowiada za przekazywanie informacji poza ciałem. Sprzyja podnoszeniu temperatury w ciele.
– żywioł powietrza: ułatwia cząstkom wzajemne reagowanie i przenoszenie przez nie atrybutów. Przenosi informacje na krótkim i długim dystansie.
– żywioł śmierci: zmniejsza wzajemne interakcje cząstek. Niszczy wiązania, odbiera atrybuty cząstkom i zmniejsza ich zdolność przekazywania. Cząstki stają się mało aktywne. Struktury się rozkładają. Słabo przewodzi informację ale ułatwia działanie czynników kosmicznych.

Żywiołami można świadomie operować i wpływać za ich pomocą na zdrowie, siłę lub niszczenie. Magia i alchemia operują w większości na żywiołach. Pierwsze 5 żywiołów zajmuje się procesem twórczym, natomiast ostatni jako żywioł śmierci, rozkłada wytworzone struktury.

Na czym polega proces umierania?

Według pism buddyjskich, proces umierania podobnie jak ciąża przebiega w 9 miesiącach. Najpierw jest odłączane zasilanie z 2 gęstości ( energia) i dlatego człowiek słabnie. Coraz mniej ma energii. Ciało fizyczne w 3 gęstości traci swą moc. Rozluźniają się blokady w ciele i przekonania w polu energio –  informacyjnym.

Żywioły zaczynają swoją przemianę w ciele fizycznym. Żywioł ziemi czyli twarde substancje ciała rozpuszczają się przechodząc w żywioł wody. Ciało chudnie a kości zamieniają się w wodę. Złamania w tym czasie nie da się wyleczyć.

Żywioł wody rozpuszcza się w żywioł ognia. Wysychają płyny w organizmie. Żywioł ognia rozpuszcza się w  żywiole powietrza ( wiatru ). Spada temperatura ciała. Najpierw  kończyny są lodowato – zimne a potem cały organizm  lodowacieje.

Wiatr rozpuszcza się w samoświadomość. Oddech ustaje. Kończy się rozpad żywiołów. Istota zaczyna postrzegać światło w tunelu, czym jest jej własna świadomość.  Następuje spotkanie z duszą.
W mojej książce Symfonia Przebudzenia, proces śmierci i żywiołów, jest szerzej opisany. Książka dostępna jest u mnie lub w Internecie.

Najlepiej jest odejść w błogi i płynny sposób, za zgodą rodziny. Zazwyczaj umieranie jest procesem powiązanym ze strachem i wielkim lękiem, dlatego w takiej sytuacji umysł się rozpada i odejście jest nieświadome.

Byłam przy śmierci osoby, która nie miała strachu związanego z kościołem, gdyż do niego nie należała. Odeszła spokojnie, słysząc wszystko, co wokół niej się działo. Potem mi przekazała myślami tę wiadomość, że słyszała nasze modlitwy.

Gdy pole elektryczne, które otacza człowieka zaczyna się składać, to jasnowidze postrzegają  jako zmniejszająca się aura, aż do jej  zaniku. Pole elektryczne jest życiem i ten pierwiastek musi istnieć dalej, dlatego następuje jego kompresja aby móc przenieść zawartość informacji wydzielonej z pola i żywiołów na inny poziom bytu.

Od 10 do 36 godzin po ostatnim wydechu, następuje odchodzenie pola elektro – informacyjnego z ciała. Zebrana informacja zostaje przeniesiona w obszar świata eterycznego i astralnego, gdzie na jej podstawie budowana jest nowa, młoda struktura o podobnej samoświadomości.

Życie i śmierć to dwie strony tego samego medalu. Gdy jedna strona traci pierwiastek tworzenia, to druga zaczyna się pakować i przenosić na drugą stronę rzeczywistości fraktalnej czyli do innych wymiarów, by tam dalej żyć.

W procesie umierania pomaga nam Anioł Życia i Śmierci, gdyż te dwa aspekty są ze sobą nierozłączne. Żywioł śmierci jest niezbędny aby życie toczyło się dalej w odnowionej strukturze. Wszędzie ten aspekt jest widoczny np.: kiedy wyrzucamy stary, zużyty samochód na złom czy wyburzamy stary budynek.

Żywioł śmierci choć stanowi tabu, to jednak przynależy do rzeczywistości ziemskiej w każdej dziedzinie życia. Wszystko co powstanie, musi umrzeć. Każda forma jest nietrwała i podlega zużyciu. Tylko świadomość jest niezniszczalna i trwa nieskończenie. To ona ma wielką wartość, gdyż jest esencją życia przepakowywaną na inne gęstości i wymiary.

Gdy umieramy świadomie, to możemy doznać oświecenia a w najgorszym przypadku urodzimy się spowrotem jako istota w pełni świadoma swego pochodzenia i jestestwa.  Aby tak się zadziało, musi być oczyszczone pole energo – informacyjne z przekonań i zbytecznych programów.

Żywioł śmierci działa tylko na strukturę fizycznej formy i ją rozkłada. Natomiast nie ingeruje na pole ani w świadomość. To są aspekty nie podlegające zniszczeniu. Życie jest niezniszczalne i trwa  wiecznie.