Każda manipulacja jest tylko możliwa, kiedy kogoś się zastrasza. Lęk powoduje, że istota sama zamyka się w niewidzialnej klatce i chowa przed sobą i innymi. To ucieczka od ludzi. Człowiek w takiej energetycznej klatce, jest sam w sobie zniewolony i zniewala innych, gdyż daje to co ma. Łatwo nim manipulować i sam też wie jak manipulować i wykorzystywać innych, aby samemu przetrwać.

Istoty gadzie manipulują ludzkością, gdyż mają wyższy poziom świadomości. Dobrze wiedzą jak zniewalać ludzkość. Czynią podobnie jak ludzie ze zwierzętami. Zamykają ich w klatkach i zabierają wolność. Takie zwierzę nie może się bronić ani uciekać, gdyż jest ograniczone w przestrzeni. Można z nim zrobić co się chce np.: zabić, zjeść lub torturować w laboratoriach, celem badań.

Obcy czynią podobnie z porwanymi ludźmi. Służą im oni, jako genetyczne wzorce. Nie ma zgody zwierzęcia na manipulacje, ani też porwanych ludzi, na doświadczenia laboratoryjne. To totalne uwięzienie za życia istoty.

Ponieważ świat jest synchroniczny, dlatego podobne czyny występują tak u gadzich istot, jak i u ludzi. Oczywiście mało kto z tej hierarchii przemocy i zniewolenia potrafi się wyzwolić. Manipulatorzy nie zdają sobie sprawy, że ich ofiary cierpią. Nie mają takiej świadomości, aby to zrozumieć i dać wolność innym, aby samemu być wolnym. Wydaje się rzeźnikom, że tak jest dobrze, bo szynka na stół jest potrzebna. Nie rozumieją bólu i strachu zwierzęcia, przed nieuchronną śmiercią.

Ludzkość żywi się ciałami fizycznymi zwierząt, natomiast istoty gadzie żywią się ludzkimi emocjami. Stąd stworzono różne religie, które zastraszają ludzi, politykę ograniczającą wolność oraz naukowość, która w dogmatyczny sposób trzyma w niewiedzy, zniewalając wielkie rzesze ludzi. Niewiedza zablokowana przez wiarę, jest naczelnym narzędziem zniewalającym populację ludzkości, od eonów lat.

Lęk tworzy niskie wibracje, które wywołuje polityka, religia i walka o przetrwanie, a zwłaszcza medycyna akademicka, oparta na bólu i strachu przed cierpieniem i śmiercią. Lęk przyciąga negatywy i samozniszczenie. „Jeśli się boisz można tobą manipulować, bo jesteś jak zwierzę zamknięte w klatce”.

Aby pozbyć się lęku, dobrze jest afirmować: „pomimo wszystko kocham siebie i usuwam lęk i poczucie winy”, aby wyjść z więzienia. Jeśli natomiast chcesz dokonać zmian i stać się wolnym człowiekiem, potrzebujesz wiary w swoją boską moc. Jezus mówił.: ” i poznacie prawdę a prawda was wyzwoli” – Jan 8.32

To są najważniejsze słowa Jezusa w całym Piśmie Świętym, gdyż kierują istotę ku wolności i wyzwoleniu. Tym samym uwalniają człowieka od manipulatorów i otwierają ścieżkę oświecenia. Wolny człowiek jest niebezpieczny dla tych, co chcą nim manipulować. Takim człowiekiem był Jezus a w naszych czasach Osho. Wyszli oni z niewoli lęku i nie bali się mówić prawdy.

W obecnym czasie jest coraz więcej ludzi prawych, takich jak David Icke czy Bruce Lipton oraz wielu innych, którzy odkrywają przed ludźmi prawdę. Oczywiście są atakowani przez ignorantów, gdyż nie rozumieją wiedzy, która jest im przekazywana. Lęk każe im atakować, podobnie jak robili to Żydzi wobec Jezusa. Taki sam schemat.

Tylko wiedza może doprowadzić do poszukiwania prawdy o sobie i świecie. Ignorancja jest następstwem nie-wiedzy i uwikłania w klatkę strachu. Człowiek wiedzący jest poszukiwaczem prawdy, gdyż sam w sobie poczuł manipulację z zewnątrz. Natomiast tłumem można bezpiecznie manipulować, gdyż tłum nie myśli, bo nie ma duszy.

Człowiek indywidualny ma duszę, która nim kieruje i poprzez przeczucia naprowadza na właściwą drogę wyzwolenia od lęku. Wystarczy słuchać głosu duszy czyli sumienia, które jest przeciwne wszelkim manipulacjom. Głos sumienia to uczucie, które stwarza radosną rzeczywistość. Natomiast emocje są generowane na zewnątrz i rodzą strach i samozniszczenie.
Emocje – to niskie energie, niszczące życie; manipulacja na innych. Branie bez wyrównania.
Uczucia – to energie wyższe, budujące szczęśliwe życie. Dawanie bez oczekiwania na wyrównanie. Bóg tylko daje a diabeł tylko bierze. Taka jest prawda, która może boleć nie jednego czytającego.

Lęk hamuje człowieka przed pełnią życia, przed byciem sobą, przed twórczością. Jest on nurtem życia opartym na odtwarzaniu, tego co już jest. Stąd jest potrzeba brania od innych, gdyż samemu nic stworzyć się nie da. Lęk blokuje rozwój i osobistą twórczość.

Mogę zmieniać tylko siebie i pomagać wyjść z klatki tylko sobie. Nie da się zmienić innych, gdyż oni z klatki wyjść nie chcą. Mają podane wszystko co im potrzebne, do ograniczonego życia i jest im dobrze. Po co to zmieniać?

Człowiek chcąc być wolny, potrzebuje włożyć duży wysiłek w naukę, aby przestał ignorować prawdę. Prawdziwa wiedza daje wolność i pewność tego, co się robi. Niewiedza automatycznie zamyka i tworzy ignorantów strachu.

Cóż łatwiej jest nic nie robić i dlatego jest tyle ludzi zniewolonych przez obce cywilizacje, które manipulują aby żywić się niskimi, ludzkimi emocjami. Im to jest niezbędne do życia, jak ignorantowi kotlecik schabowy. Gady są na innym poziomie egzystencji, gdzie podstawą życia są niskie energie czyli emocje, których ludzkość ziemi dostarcza w nieograniczonym zakresie. Emocje to cierpienie, które wyzwala niskie energie, dla „ogrodników ziemi”.

Czy uda się pokonać wroga, mając dostęp do nieograniczonej wiedzy?
Tak, kiedy przezwycięży się lenistwo, jako jeden z grzechów głównych, ograniczający rozwój duchowy. Telewizja jest najlepszym środkiem wyzwalającym lenistwo, u milionów ludzi. Nie trzeba nic robić, tylko patrzeć w ekran i oglądać dzienniki pełne obrazów przemocy, oddając tym samym swą energię „jaszczurom”. To oni stworzyli TV, aby mieć stały dopływ pokarmu.

Wolny człowiek nie ma telewizora, bo nie pozwala sobą manipulować. Na to miejsce czyta mądre książki naukowe, które wyzwalają z lęku. Dają mu pewność tego co myśli i do czego kieruje go jego dusza. On już nie ma wroga i może cieszyć się radosnym życiem. Odnalazł prawdę, która go wyzwoliła od lęku. Wyszedł z klatki jak złoty bażant, który nie daje się uwięzić.