Mądrość

Niektórzy mówią, że mądrość to wiedza połączona z uczciwością. Często się słyszy, że mądrość to wiedza zastosowana w życiu, jako doświadczenie. Mądrość z pewnością prowadzi prawą drogą do Źródła mądrości, którym jest Stwórca wszystkich rzeczy. Trudno sobie wyobrazić,...

Światło i ciemność

To dwa bieguny życia, które przejawiają się w całej przyrodzie oraz w człowieku. Nadają one ton przemianom zachodzącym w każdym procesie życia  na ziemi. To od  nich zależy noc i dzień; życie oraz śmierć; radość czy smutek. Są odpowiednikiem energii yin i yang, które...