Wielopoziomowe relacje w parach

Wielopoziomowe relacje w parach

Kiedy świadomość budzi się, Rozumiesz, że nawet oddając się namiętnościom, Możesz znaleźć Drogę Prawdy. /Luczis/ Świadome związki partnerskie służą rozwojowi duchowemu i materialnemu. Jeśli relacje są nieświadome, to służą obcym cywilizacjom, które manipulują energią...