Religie to zatrzymanie w EGO

Religie to zatrzymanie w EGO

Wszystkie religie są dla Ego, gdyż tam istnieje zawsze osąd, potępienia, kara i przebaczanie. Bóg, który jest Miłością nie zna takich aspektów życia, jak : osąd, wina i kara. Każdy człowiek, który urodził się na ziemi ma ego, gdyż to jest planeta pokutna dla ciał....