Czujność

„Jam jest obecnością czuwającą” – tak stwierdza  nasza Jaźń  zamieszkała w każdym z nas. Dlaczego mamy czuwać? Czuwanie  to bycie zawsze gotowym do działania,  nawet   i  w nocy.  To oświetlenie  lampą mroku nocy  aby być przebudzonym. Jezus w Ewangelii ...