Wyższe JA czyli Jaźń

Wyższe JA czyli Jaźń

Aby połączyć się ze swoją Jaźnią potrzebujesz odblokować wszystkie czakry w 7 ciałach, aby wzbudzić przepływ energii kundalini w kręgosłupie. W kanale suszumna przepływa połączona energia Idy i Pingala, które wchodząc do podstawy kręgosłupa, podnoszą się ruchem...

Modlitwa Jaźni

  Taka modlitwa jest najistotniejsza w naszym ziemskim życiu. Wypływa  z samego centrum nas samych. Jest połączona z Rdzeniem istnienia. Jak do niej dotrzeć? Centrum Jaźni jest wewnątrz nas. Najpierw potrzeba przejść przez zewnętrzne struktury umysłu, które...

Jaźń i ego.

Człowiek składa się z dwóch różnych postaci, ponieważ żyjemy w świecie biegunowym, gdzie rządzą dwie strony: światło i ciemność. Nasza boska esencja pochodzi od światła i tam będzie zmierzać. Natomiast ego zostało wytworzone przez ciemność i tam będzie nas prowadzić....