Porzucanie niewoli

Wiele ludzi sądzi, że są wolni i mają wolną wolę z której mogą korzystać dowolnie. Niestety w trzecim wymiarze fałszem jest wolność! Jesteśmy zniewoleni przez ogrodników ziemi, którzy są naszymi pasterzami a my posłusznymi barankami. Mamy nałożone skorupy na duszę aby...