Poziomy światła i świadomości cz.2

Poziomy światła i świadomości cz.2

Świadomość jest miarą światła w człowieku. Ludzie mogą mieć od 1-100% światła w sobie w zależności od pracy nad sobą i rozwoju osobistego. Niska świadomość zamieszkuje najniższe piętra. To jest związane z energią węża. Według szamanów amerykańskich, to wąż żyje...
Droga powrotna do Raju utraconego

Droga powrotna do Raju utraconego

Aby wrócić skąd się wyszło czyli do swojej boskiej istoty, należy przejść przez cztery etapy podróży. Ważne jest aby to rozpoznać w sobie gdzie się obecnie przebywa i piąć się w górę, ścieżki ewolucji duchowej. Wszyscy jesteśmy tu na ziemi jako upadłe anioły w...