Akceptacja

Akceptacja

  Jest zgodą na wszystko, co mi się przydarza i co jest wokół mnie. Zaakceptować to znaczy przyjąć bez oceny, bez przypiętej łatki „dobre – złe”. Wówczas łączymy dwie strony tego samego medalu i wzmacniamy jego wartość. Ocena dzieli na części i...