Reżyser twojego życia

Reżyser twojego życia

Każdy z nas reżyseruje swoje życie według ustalonego wcześniej scenariusza, jak w filmie. Zazwyczaj jest to program przedurodzeniowy, aby dana istota mogła doświadczać wielu różnych aspektów życia. Pewna grupa aniołów (archontów), razem z duszą istoty, ustala plan...
Programowanie ludzkich umysłów

Programowanie ludzkich umysłów

Wiadomą rzeczą jest, że nasz mózg, to swoisty rodzaj biokomputera i trzeba go zaprogramować, aby działał. Nic samo z siebie, w tym świecie nie działa, bo to jest świat form i jak każda sztuka, potrzebuje napędu i programu. Umysły ludzkie zostały zaprogramowane, wiele...