Ciało – Umysł – Duch to CUD

Ciało – Umysł – Duch to CUD

  W świecie 3D wszystko przejawia się w troistości. My jako ludzie też doznajemy tej troistości. Jest to cud stworzenia, że te niby części nas samych funkcjonują razem. Ciało to fizyczność. Pokazuje nam co się dzieje w umyśle i duchu. Jeśli choruje to znaczy, że...

Spojrzenie na świat trzeciego wymiaru

  Wychodzimy z gęstości trzeciego wymiaru, by wejść na wyższy poziom czwartej gęstości. Warto z perspektywy spojrzeć jak wygląda świat trójwymiarowy, w którym znamy przeważnie dwa  bieguny. Większość ludzi jeszcze  w tym świecie trwa i są uśpieni w swojej...