Świadomość w starym i nowym świecie

Świadomość w starym i nowym świecie „W świadomości jest coś takiego, jakby sama dla siebie była pułapką” / Witold Gombrowicz/ Posługując się słowami naszego wieszcza  W. Gombrowicza, pragnę podkreślić, że tą pułapką jest nasz  matrix, czyli zużyty, stary już świat. Za...

Wzrastanie świadomości

Świadomość w człowieku jest tym, co odróżnia go od świata zwierząt i roślin. Niektóre domowe zwierzęta nabierają cech ludzkiej świadomości, poprzez bezpośredni kontakt z domownikami. Tym samym wzrastają, aby wznieść się na wyższy poziom drabiny ewolucyjnej. Poziomy...