Ubezwłasnowolnione ego

Ubezwłasnowolnione ego

Ego czyli „ja” popycha nieświadomego człowieka do egocentryzmu, niskich emocji i namiętności. Tak kieruje jego życiem aby nie miał dostępu do mądrości wielkich mistrzów czy nauczycieli, lecz do wiedzy intelektualnej. To bardzo sprytne posunięcie, które prowadzi do...

Upokarzanie

Gdy w człowieku wzrasta pycha, wówczas przychodzi czas na jej zrównoważenie. Często przejawia się to jako upokarzanie przez innych lub samoupokarzanie. Wytworzony ból przynosi równowagę w ciałach subtelnych człowieka i doprowadza do zdrowia fizycznego i psychicznego....

Fanatyzm i umiarkowanie

Fanatyzm i umiarkowanie Według definicji słownikowej, fanatyzm to: nieustępliwa wiara w słuszność jakiejś sprawy, idei, doktryny, połączona z nietolerancją i ostrym zwalczaniem odmiennych poglądów. Z łacińskiego fanaticus – zagorzały, szalony. Z taką definicją trudno...