Bożki jako zasłona prawdy

Bożki jako zasłona prawdy

  Bałwochwalstwo jest następstwem wiary w bożki. Ta fałszywa wiara, musi dać poczucie lęku, oraz oczekiwania na  karę za to, co się uczyniło. Stąd w religiach naczelną zasadą jest wina i kara, jako konsekwencja bałwochwalstwa. Można być pewnym, że religie bazują...