Światło i miłość

Światło w człowieku powstaje na wskutek zrozumienia istoty życia. Następuje wówczas połączenie przeciwnych biegunów, które były do tej pory rozdzielone. Każda oddzielna część nie jest w stanie zrozumieć całości. Podobnie jak samotne, oddzielone koło od samochodu, nie...