Światło w człowieku powstaje na wskutek zrozumienia istoty życia. Następuje wówczas połączenie przeciwnych biegunów, które były do tej pory rozdzielone. Każda oddzielna część nie jest w stanie zrozumieć całości. Podobnie jak samotne, oddzielone koło od samochodu, nie stanowi całego samochodu i nie jest tożsame z nim. Natomiast wmontowane w pojazd staje się całością samochodu.

Białe światło Boga zostało podzielone na fragmenty ( kolory) i w ten sposób powstały różne wibracje o różnym natężeniu, odpowiadającym poszczególnym kolorom tęczy.
Energia od 1,6 eV do 1,97 eV – wywołuje wrażenie światła czerwonego.
Energia  od 2,85 eV do 3,45 eV stanowi światło fioletowe.

To fizyczne ujęcie energii rozproszonego światła, zostało szczegółowiej opisane w mojej książce pt: Symfonia Przebudzenia, która jest dostępna u mnie i w księgarniach internetowych.

Światło czerwone ma najniższy zasób energii, natomiast fioletowe najwyższą energię. Jeśli połączymy wszystkie kolory tęczy, to otrzymamy spowrotem białe światło. Rozszczepione światło dostrzegają niektórzy jasnowidze jako aurę w człowieku czy żywej przyrodzie.

Istota człowieka jest podzielona na części składowe, które są widoczne w postaci rozczepionego na kolory światła. Czakry i cała sieć meridianów, to system energetyczny w człowieku odpowiadający kumulacji i rozprowadzaniu podzielonego światła.

Gdzie zatem jest centrum dowodzenia istoty jako całości?

Można wnioskować, że dowodzeniem zajmuje się mózg. Ale jest to błędne stwierdzenie. Centrum człowieka znajduje się w środku i jest nim ośrodek serca. Jest jak koło ze szprychami, gdzie w centrum znajduje się piasta, łącząca koło z całością.

Serce jak wiemy odpowiada za uczucia lub ich brak. Może być serce otwarte lub zamknięte na innych ludzi. Z serca jest połączenie ze Źródłem miłości za pomocą serca energetycznego. To Źródło, to nie uczucie jakie znamy lecz Inteligencja Świadomości.

Serce energetyczne jest portalem świadomości duszy. To ważne odkrycie, które objaśniane jest przez istoty świetliste zwane WingMakers. Na stronie www.wingmakers.pl  można dokładnie przeczytać w nowych materiałach o „życiu z głębi serca” i wielu innych ciekawych przekazach od WingMakers.

Energetyczne serce łączy nas z duszą, która jest fragmentem Pierwszego Źródła. To dusza prowadzi nas ku Świadomości Wszechobecnego Ducha Pierwszego Źródła, nadając naszej istocie świadomość inteligencji. Z rozumu pochodzi intelekt, natomiast z serca bierze początek inteligencja, połączona ze Źródłem wszechświata.

Dusza składa się z niezwykle wysokiej i czystej wibracji energetycznej, która dorównuje duchowi wszechświata czyli Inteligencji Źródła istnienia. Dla ego serce czy dusza ukazuje słabość, gdyż przyćmiewa jego dotychczasowy blask. Ego jest powiązane z umysłem genetycznym a serce jest łącznikiem ze Źródłem.

Połączone światło rozproszone wcześniej na kolory, wchodzi do portalu duszy i łączy się ze źródłem miłości wszechświata. Miłość jest niepodzielna i stanowi jedność ze Stwórcą wszystkiego, co istnieje. W każdym z nas istnieje fragment tej miłości, który możemy powiększać, poprzez praktykowanie cnót serca.

Cnotami serca są: wdzięczność, współodczuwanie, przebaczenie, skromność, zrozumienie i dzielność. Praktyka sześciu cnót serca jest dokładnie opisana na stronie WingMakers.

Zjednoczone światło i miłość spotykają się w centrum naszego energetycznego serca aby połączyć się ze Stwórcą życia i nami wszystkimi, poprzez ducha wszechświata. Ten portal naszej duszy łączy nas z Jednością i stanowi wejście w światy wewnętrzne, gdzie doznajemy prawdziwej miłości w blasku białego światła.