Troisty płomień

Obraz twojego Chrystusowego Ja, według Saint Germaina   „Szczęśliwy kto odrzuca od siebie wszystko, co  mu przeszkadza lub rozprasza i potrafi zebrać swoje myśli”.                                                                                                     /...

Żywa świątynia Boga

Świątynie zbudowane ręką ludzką, nie są prawdziwą świątynią Boga.  Św. Paweł w Dziejach Apostolskich mówił do Ateńczyków takie słowa: „Bóg, który uczynił świat i wszystko co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach  ręką zbudowanych, ani nie...