Żyj teraźniejszością

Tylko ona istnieje prawdziwie! Wszystko inne jest iluzją, przykrywaniem rzeczywistości. Przeszłość faktycznie już nie istnieje ani tym bardziej przyszłość. Są one przenoszone sztucznie do teraźniejszości. Jest tylko wieczne TERAZ. Wspomnienia lub marzenia, obciążają...