Uzależnienia

Uzależnienia

Na pierwsze miejsce wysuwa się obecnie uzależnienie od komórki, komputera, TV, a na plan dalszy schodzi alkohol, narkotyki czy pracoholizm. Żyjemy w świecie pośpiechu i sztucznej stymulacji narzucaną nam przez Sztuczną Inteligencję. Alkohol i narkotyki są...
Ubóstwo to stan nierównowagi

Ubóstwo to stan nierównowagi

Światło się rozprzestrzenia samo z siebie i wszystko powiększa. Ciemność skupia i pomniejsza. Stwarza tym samym lęk, gdyż w ciemności trudno zobaczyć cokolwiek. Dlatego ignoranci nie wierzą w nic, oprócz tego co widzą oczy ciała, skierowane na przedmioty. Mając...
Spokój serca i umysłu a choroba psychiczna

Spokój serca i umysłu a choroba psychiczna

  Z ciszy pochodzi wszystko, co jest. Wypływa jak woda ze źródełka. Dlatego warto zaznawać ciszy, gdyż ona daje spokój serca. Człowiek wówczas nie goni za dobrami materialnymi, lecz gromadzi mądrość w umyśle z obserwacji życia. Sercem odbiera to, co na ten moment...
Taniec życia

Taniec życia

  Zmianie podlegają pory roku, lata życia i wszystko co nas otacza, tańczy według pewnego schematu. Wszystko ma początek, rozkwit, działanie i koniec cyklu. To swoisty taniec życia, który nie ma końca. Każdy etap tego cyklu jest właściwy, gdyż zachodzi w...