Ciało – Umysł – Duch

Ciało – Umysł – Duch

Jednia składająca się z trójcy. Żyjemy w świecie 3D i wszystko tutaj jest trójwymiarowe, stąd mamy też taką trójcę, która jest jednością. Nie może być oddzielona. Może być jedynie uśpiona, jedna z jej części. Możemy tylko zajmować się ciałem lub jeszcze umysłem ale...