Zaradność i bezradność

Źródłosłowem tych dwóch przeciwstawnych wyrazów jest łącznik sylaba „rad”. Jeśli słuchamy rad innych, mądrzejszych ludzi ( nauczycieli), to w konsekwencji podążamy za ich przykładem i stajemy się „za – radni”. Osiągamy sukces, zgodny z własnymi oczekiwaniami. Jeśli...