Słońce i Ziemia, to dwa aspekty rzeczywistości kosmicznej, które wzajemnie na nas oddziaływają.  Słońce emituje energię męską a Ziemia wytwarza energię żeńską. Stąd rodzą się istoty o odmiennych energiach i osobowościach.

Mamy przeto mężczyznę związanego  bardziej ze Słońcem i kobietę przynależną cechom Ziemi. Przeważnie mężczyzna jest zorientowany na „służbę sobie”, natomiast kobieta jako dająca życie – służy innym.

Te dwie skrajności przenikają się wzajemnie i stymulują kosmiczną energię do życia dla siebie lub dla innych. Egoizm jest wynikiem nadmiaru słonecznej energii męskiej, która chce być zawsze w centrum zainteresowania i służy tylko sobie i swoim zachciankom. Takim ludziom jest zawsze bardzo gorąco, gdyż posiadają nadmiar energii o zakresie widma czerwieni, pomarańcz i żółci.

Ziemia obdarza wszystkie istoty swoimi darami i żywi wszelkie żyjące stworzenia. Prawdziwa kobiecość powinna dawać i tworzyć, dlatego twórcy zawsze są bardziej kobiecy niż męscy, pomimo swej płci. Kolorem radiestezyjnym żeńskim jest: indygo, niebieski i fiolet. To zimne kolory.

Na Słońcu nie ma życia jest tylko ogień, który pali i dlatego tam nic nie może być stworzone. Słońce może rozprzestrzeniać się dla siebie, podobnie jak to czyni egoista. Egoista nie jest w stanie zaznać prawdziwej miłości ani przyjaźni, gdyż jego energia jest nastawiona na branie i wykorzystywanie innych a nie na dawanie siebie. Egoista nie może być twórcą!

Miłość, to połączenie tych dwóch aspektów kosmicznych w jedną całość. Miłość, to wzajemne zrozumienie i szacunek dla drugiej istoty. Kolorem miłości jest zieleń, jako neutralny aspekt. To kolor natury. Kto lubi przyrodę i przebywanie w niej jest  w wewnętrznej harmonii.

Każdy z nas szuka miłości i szczęścia ale może tylko dać, to co ma! Egoiści nie potrafią dawać, gdyż czują ciągłą pustkę w sobie. Oni otaczają się zewnętrznym bogactwem, aby zabić pustą wewnętrzną przestrzeń.

Altruiści natomiast dają wszystko, co mają aż do własnego zubożenia.  Nasza Matka Ziemia została tak bardzo wykorzystana  przez ludzkość, że jeszcze trochę nie będzie miała co dać. Ciągła eksploatacja Ziemi i jej zasobów, może pozbawić nas dostatku.  Jeśli człowiek nie zacznie wzbogacać ziemię  w naturalne odżywki, to ziemia przestanie rodzić.

Podobne zjawisko zachodzi z kobietami, zwłaszcza z młodymi, które mają problemy z urodzeniem dziecka. Wszędzie obowiązują te same prawa naturalne i są odbiciem kosmosu w naszym życiu codziennym.

W czasie obecnej transformacji na Ziemi, widać jak usuwane są skrajne energie męskie, co odbija się ze wzmożoną śmiertelnością mężczyzn. Pozostaje coraz więcej kobiet, aby przeważyć energetykę nadchodzących zmian na Ziemi.

Mężczyźni z nadmiarem  żeńskiej energii, mają szanse na przeżycie w tych czasach przemian i transformacji planety. Natomiast egoiści zarówno w ciele męskim jak i kobiecym, będą zagrożeni większą śmiertelnością. Najlepsza jest harmonia energii, której ogólnie brakuje na planecie.

Obecna transformacja zmierza do stworzenia świata równowagi, gdzie zniknie nienawiść i wykorzystywanie innych istot. Energia Słońca i Ziemi musi się zrównoważyć, aby człowiek postrzegał siebie i innych w podobny sposób.  Oto podstawowa zasada miłości „kochaj bliźniego swego jak siebie samego”, pochodząca od Stwórcy czyli Rdzenia.

Życie zorientowane tylko na sobie, odchodzi do lamusa aby przyjść mogło inne zorientowane na współpracy i wzajemnej pomocy. Walka przeciwieństw kończy się, aby mogły wzajemnie współdziałać dla lepszego jutra. Najniższe energie z bieguna męskiej dominacji odchodzą, aby weszły energie harmonii i zrozumienia.

Taki świat jest nam zapowiadany i on powoli nadchodzi. Zmiany zachodzące w naszej Galaktyce mają odbicie na Ziemi oraz w codziennym życiu. Prawa kosmiczne są jak  kapitan na statku, który steruje nim tak, aby nie dopuścić do przechyłu i katastrofy.

Podobnym statkiem kosmicznym jest Ziemia, gdzie Rdzeń kieruje Wszechświatem i dba o to, aby nie wydarzyła się kosmiczna katastrofa. Ziemia jest doprowadzana do harmonii i dlatego ma to odbicie w pogodzie. Anomalia pogodowe świadczą o sterowanej nawigacji Ziemi, aby ją wyprowadzić z chaosu.

Ludzie natomiast turlają się jak statek na fali, przechodząc od depresji do euforii, gdyż są w chaosie zmian kosmicznych. Odpięci od matrixa materialnego czekają na podłączenie z matrixem duchowym. To stan wyczekiwania, który jest obrazem nadchodzących wydarzeń.

Anomalie pogodowe świadczą o całkowitym zaburzeniu energii Nieba i Ziemi. To zjawisko jest odzwierciedleniem samochodu, który wpadł w poślizg. Albo z tego wyjdzie cało, albo dojdzie do tragedii.

Nie bójmy się zmian, gdyż nowe jest zawsze lepsze od starego. Kosmos wie jak powinna wyglądać rzeczywistość i usilnie dąży aby Ziemia znalazła się w harmonii z kosmosem. Rdzeń, jako kierujący Wszechświatem, wysłał Falę Światła, która ma za zadanie doprowadzić do równowagi na Ziemi.

Istoty „służące sobie” muszą odejść z zajmowanych stanowisk światowej polityki i religii, aby zastąpiły je inni ludzie o wyższym poziomie świadomości. Mam nadzieję, że Rdzeń czuwa nad nami i zrobi wszystko aby doprowadzić do harmonii na Ziemi i w kosmosie.

Pomóżmy kosmosowi w transformacji, poprzez oczekiwanie pozytywnych zmian i porządkowanie własnych umysłów ze strachu o przyszłość. Zmiany są po to, aby wszystkim nam było lepiej żyć na tej pięknej planecie Ziemi a nie tylko garstce ludzi, jak dotychczas. Tylko spokój przyniesie nam harmonię i równowagę w kosmosie.