Mowa i pismo

Mowa i pismo

To najbardziej okazywana energia materialna w człowieku. Po mowie można rozpoznać kim, kto jest. Głos bierze się z uwięzionych fononów w środku atomu. Jest to fala akustyczna, która chce wyjść na zewnątrz. Im kto więcej mówi o niczym lub pisze, tym więcej ma...
Prawda

Prawda

To naturalne prawo wszechświata, które należy poznać aby z każdego zjawiska, informacji wyciągnąć słuszne wnioski. Kłamstwo zawsze opiera się na straszeniu innych ludzi. Strach jest niczym ciemność, która znika kiedy światło ją rozświetla. Aby poznać prawdę, należy...
Przebudzenie

Przebudzenie

To akt otwarcia się na przyjęcie światła do swojej przestrzeni, zamiast ciągłym pochłanianiu ciemności. To proces poluzowania w ciele, puszczenie starych, zakleszczających programów i wprowadzenie nowych, na bazie miłości. Człowiek żyjący w strachu i niskich emocjach,...
Poddanie się chwili obecnej

Poddanie się chwili obecnej

Następuje poprzez śmierć ego, które przez cierpienie trzyma cię w przeszłości. Rozpamiętujesz rany, które stworzyło ego czyli egotyczny umysł, aby mieć pożywkę na przyszłość. Tą pożywką jest cierpienie poprzez ból fizyczny i psychiczny, samotność czy poczucie klęski....
Miłość łączy, strach oddziela.

Miłość łączy, strach oddziela.

Ego oddzieliło nas od miłości. Powstał świat dobry i zły. Miłość na nowo połączy nas aby wrócić do swojej duchowej natury. Miłość to duch wszechświata, który wszystko skleja, bez oceny. Duch jest jeden, jak jedna jest miłość we wszechświecie. Tam, gdzie brakuje...