Duchowy most

Duchowy most

To przestrzeń od ego do duszy i ducha. Aby ten most przejść, potrzeba oczyścić się ze starych programów pokoleniowych i włączyć wyższą świadomość. Po tym moście będą pojawiać się liczne egzaminy duchowe jak w szkole, które należy zdać aby poruszać się po moście w...

Most łączący świat materii i ducha

Jest tym samym pomostem co łączy dwie półkule mózgu. W szczelinie kory mózgowej znajduje się spoidło wielkie w którym zachodzą procesy łączenia sygnałów prawej i lewej półkuli. Nieprawidłowe funkcjonowanie spoidła wielkiego tworzy u dzieci dysleksję. Jeśli działa...